Kemudahan

Bahagian Sumber Manusia menyediakan kemudahan bagi tempahan bilik mesyuarat dan bilik latihan kepada semua kakitangan Universiti. Di samping itu, Jabatan kami turut menyediakan peminjaman Jubah Perarakan bagi sebarang majlis yang rasmi dan diperakukan. Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Unit berkaitan seperti di bawah

    Pegawai yang bertanggungjawab Kemudahan
Unit Latihan

En. Tajul Maulud bin Abdul Rahman
 05-4506907/ 6494

Bilik Latihan Utama
Kakitangan yang terlibat akan ditempatkan di bilk latihan Utama bagi menjalani kursus yang disediakan oleh Unit Latihan melebihi 60 orang kakitangan
Bilik Latihan 1 dan 2
Menyediakan bilik latihan 1 dan 2 yang boleh menempatkan sejumlah 30 – 40 orang kakitangan bagi kursus yang dijalankan
Ruang Makan VIP
Menyediakan ruang makan VIP yang luas dan selesa.
Bilik Rehat
Ruangan bilik rehat yang selesa untuk para tetamu yang diundang bagi melaksanakan Kursus yang disediakan
    Pegawai yang bertanggungjawab Kemudahan
Unit Pentadbiran dan Kewangan

Pn. Norwahidah binti Zulkarnaini
 05-4506344

Bilik Mesyuarat Utama Canselori
Melaksanakan agenda mesyuarat di dalam bilik mesyuarat menempatkan bilangan melebihi 60 kakitangan.
Bilik Mesyuarat BC 2-7
Melaksanakan agenda mesyuarat di dalam bilik mesyuarat.
Bilik Makan BC 2-8
Melaksanakan agenda mesyuarat di dalam bilik mesyuarat
Bilik Mesyuarat BSM
Melaksanakan agenda mesyuarat di dalam bilik mesyuarat
Bilik Jubah Dewan Tuanku Canselor
Menyimpan jubah- jubah perarakan akademik untuk konvokesyen