HRMIS adalah sistem pengurusan sumber manusia yang bersepadu dimudahcarakan oleh teknologi yang menggabungkan amalan terbaik pengurusan sumber manusia global. Ia adalah projek perintis yang dibangunkan di bawah inisiatif Kerajaan Elektronik.

Surat Pekeliling Perkhidmatan:

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.4/2010
Pelaksanaan Modul Penamatan Perkhidmatan.pdf

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.6/2008
Pelaksanaan Modul Data Perjawatan Aplikasi HRMIS.pdf

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.10/2007
Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod Peribadi Aplikasi HRMIS.pdf

Aplikasi


Muat Turun Aplikasi MyHRMIS

Aplikasi myHRMIS Profil, myHRMIS eGL, merupakan satu inovasi baharu di bawah projek myGov Mobil MAMPU. Aplikasi MyHRMIS ini boleh dimuat turun melalui telefon pintar dan tablet yang menggunakan platform Android dan iOS dengan nama Government Of Malaysia.

DATA ANDA, TANGGUNGJAWAB ANDA