KERJAYA

ICONHRMIS

LNPT

KEHADIRAN

MAMPU Circular

Last Updated: Tuesday, 11 October 2016 Published: Monday, 22 August 2016 Written by Salma Binti Faudzi

PEKELILING MENGENAI PEMBAHARUAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (MAMPU)

Perhatian: Sebahagian dokumen yang boleh dimuat-turunkan disini adalah dalam format fail *.pdf (Adobe Portable Document). Anda perlu mempunyai aplikasiAdobe Acrobat Reader untuk melihat dan mengisi dokumen-dokumen tersebut. [Muat turun Adobe Acrobat Reader]

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991

pdf image

Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja

   

Surat Pekeliling Am Bil. 11 Tahun 1981

pdf image

Sistem Penggunaan Kad Perakam Waktu (Punch Card) Di Pejabat-Pejabat Kerajaan

   

Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2004 
Surat Pekeliling Am Bil. 11 Tahun 1981 (Tambahan)

pdf image

Penggunaan Sistem Perakam Waktu Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan

Hits: 6080