KERJAYA

ICONHRMIS

LNPT

KEHADIRAN

Pekeliling Pentadbiran & Surat Pekeliling Pentadbiran

Last Updated: Thursday, 10 November 2016 Published: Monday, 22 August 2016 Written by Salma Binti Faudzi

Perhatian: Sebahagian dokumen yang boleh dimuat turunkan disini adalah dalam format fail *.pdf (Adobe Portable Document). Anda perlu mempunyai aplikasi Adobe Acrobat Reader untuk melihat dan mengisi dokumen-dokumen tersebut. [Muat turun Adobe Acrobat Reader].

2008

Tahun 2008

 Muat turun

      SPP Bil. 1/2008 (02/01/2008)
Tindakan dan Amaran Pentadbiran Terhadap Pegawai Berprestasi Rendah Dan Pegawai Bermasalah

pdf image

      SPP Bil. 2/2008 (05/01/2008)
Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan : Peraturan Melaporkan Aduan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyiasatan

pdf image

      SPP Bil. 3/2008 (05/01/2008)
Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Di Pejabat

pdf image

      SPP Bil. 4/2008 (05/01/2008)
Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan : Mengendalikan Gangguan Seksual Di Tempat Kerja

pdf image

      SPP Bil. 5/2008 (16/05/2008)
Peraturan Kawalan Kunci Keselamatan

pdf image

      SPP Bil. 6/2008 (25/08/2008)
Syarat Pemilihan Pusat Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)

pdf image

      SPP Bil. 7/2008 (02/09/2008)
Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan

pdf image

Hits: 2359