Senarai Borang Unit Perjawatan

PELANTIKAN :

(A) AKADEMIK

 1. Borang Permohonan Jawatan Pensyarah dan Tutor Sambilan (Sila cetak pada kertas warna HIJAU) (.pdf)
 2. Borang Permohonan Jawatan Penunjuk Ajar Sambilan (Sila cetak pada kertas warna BIRU) (.pdf)
 3. Borang Permohonan Pegawai Ekspatriat dan Laporan Perujuk Peribadi (.pdf)
 4. Borang Petunjuk Prestasi Utama Bagi Penilaian Khas Staf Akademik Pelantikan/Perlanjutan Kontrak (Pensyarah/Profesor Madya/Profesor) [KPI/PKSA 01] (.pdf)
 5. Borang Petunjuk Prestasi Utama Bagi Penilaian Khas Staf Akademik Pelantikan/Perlanjutan Kontrak (.pdf)
 6. Borang Perakuan Jawatankuasa Kesepakaran Fakulti Bagi Lantikan Pensyarah Universiti Gred Khas C (VK7) (.pdf)
 7. Borang Skor Kriteria Lantikan Pensyarah Universiti Gred Khas C (VK7) (.pdf)
 8. Borang Perakuan Jawatankuasa Kesepakaran Fakulti Bagi Lantikan Pensyarah Universiti Gred DS53 (.pdf)
 9. Borang Skor Kriteria Lantikan Pensyarah Universiti Gred DS53 (.pdf)
 10. Borang Perakuan Jawatankuasa Kesepakaran Fakulti Bagi Permohonan Jawatan Akademik Gred DS45 & DS51 (.pdf)
 11. Borang Cadangan Penilai Luar Bagi Permohonan Jawatan Pensyarah Universiti (DS53/VK5/VK6/VK7) (.pdf) 
 12. Borang Lantikan Felo (.pdf) ** Perlu dicetak dengan menggunakan kertas berwarna merah jambu.
  ~ Garis Panduan Pelantikan Skim Tenaga Felo Perunding Dan Skim Tenaga Felo Penyelidik (.pdf)
 13. Borang Penilaian Pencapaian Felo (.pdf) ** Perlu dicetak dengan menggunakan kertas berwarna merah jambu.

(B) BUKAN AKADEMIK

 1. Borang Permohonan Pelantikan/Pelantikan Semula Kontrak & Pekerja Sambilan Harian (Sila cetak pada kertas warna KUNING) (.pdf)
 2. Borang Permohonan Jawatan Kakitangan Bukan Akademik (Dalaman) (.pdf)


KENAIKAN PANGKAT
:

(A) AKADEMIK

 1. Garis Panduan Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Akademik (.pdf)
 2. Penerbitan Dalam Jurnal Yang Kesahihannya Meragukan (.pdf)
 3. Senarai Semak Permohonan Kenaikan Pangkat Pensyarah Kanan, Profesor Madya dan Profesor (.doc)
 4. Borang Penilai Luar Bagi Kenaikan Pangkat (.pdf)
 5. Borang Perujuk Peribadi Calon Bagi Permohonan Kenaikan Pangkat (.doc)
 6. Borang Skor Kenaikan Pangkat ke Gred DS52 (.pdf)
 7. Borang Skor Kenaikan Pangkat ke Gred DS54 (.pdf)
 8. Borang Skor Kenaikan Pangkat ke Gred Khas VK7 (.pdf)
 9. Borang Perakuan Jawatankuasa Kesepakaran Fakulti Bagi Kenaikan Pangkat Gred DS52 (.pdf).
 10. Borang Perakuan Jawatankuasa Kesepakaran Fakulti Bagi Kenaikan Pangkat Gred DS54 (.pdf).
 11. Borang Perakuan Jawatankuasa Kesepakaran Fakulti Bagi Kenaikan Pangkat Gred Khas VK7 (.pdf)
 12. Borang Skor Kenaikan Pangkat ke Gred Khas VK6 (Sains Sosial & Kemanusiaan dan Sains & Teknologi) (.xls)
 13. Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Kakitangan Akademik (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan) (.pdf)
 14. Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Kakitangan Akademik (Guru Bahasa) (.pdf)
 15. Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Ke Pensyarah Universiti Gred DS52 (Tanpa Ph.D Dengan Tempoh 10 Tahun) (.pdf)
 16. Senarai Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Latihan Vokasional:
  i) Borang Senarai Semak Permohonan (.pdf)
  ii) Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Latihan Vokasional (.pdf)
  iii) Borang Penilaian Tahap Kecemerlangan (diisi oleh Jawatankuasa Kesepakaran Fakulti) (.pdf)
  iv) Borang Penilaian Tahap Kecemerlangan (diisi oleh calon)  (.doc)

(B) BUKAN AKADEMIK

 1. Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Menggunakan Waran Fleksi (Sila cetak pada kertas warna BIRU) (.pdf)
 2. Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Kakitangan Bukan Akademik. (.pdf)