List of forms of Service Unit

  1. Application Form for Unrecorded Leave (UPSI/BSM/P04/B05)(AMENDMENT 00) (Kindly cooperate to print out on GREEN paper) (.pdf)
  2. Application Form for Annual Leave (BSM/SM2/B/CUTI-01) (.pdf)
  3. Medical Leave Approval Form for Tuberculosis, Leprosy and Cancer.(UPSI/BSM/P04/B06)(AMENDMENT 00) (.pdf)
  4. a) Borang Permohonan Melakukan Pekerjaan Luar Di Bawah  Jadual Kedua (Seksyen 5), Peraturan-peraturan
    Tatatertib Badan-badan Berkanun, Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605) (.pdf)b) Borang Pengesahan Kelulusan Ketua Jabatan Bagi Tugas Berkaitan Penjanaan Kewangan Universiti, Aktiviti
    Pengkomersilan Dan Perundingan Yang Diluluskan Oleh Universiti (.pdf)** Garis Panduan Mengenai Peraturan Melaksanakan Pekerjaan Luar Universiti Pendidikan Sultan Idris (.pdf)
  5. Borang Kelulusan Cuti Sakit Melebihi 90 Hari (.pdf)
  6. Borang Permohonan Cuti GCR (Extra) (.pdf)