Senarai Borang Unit Perkhidmatan

  1. Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod. (UPSI/BSM/P04/B05) (PINDAAN 00) (Mohon kerjasama untuk mencetak dikertas berwarna HIJAU) (.pdf)
  2. Borang Permohonan Cuti Rehat (BSM/SM2/B/CUTI-01) (.pdf)
  3. Borang Kelulusan Cuti Sakit Tibi, Kusta dan Barah. (UPSI/BSM/P04/B06) (PINDAAN 00) (.pdf)
  4. a) Borang Permohonan Melakukan Pekerjaan Luar Di Bawah  Jadual Kedua (Seksyen 5), Peraturan-peraturan
    Tatatertib Badan-badan Berkanun, Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605) (.pdf)b) Borang Pengesahan Kelulusan Ketua Jabatan Bagi Tugas Berkaitan Penjanaan Kewangan Universiti, Aktiviti
    Pengkomersilan Dan Perundingan Yang Diluluskan Oleh Universiti (.pdf)** Garis Panduan Mengenai Peraturan Melaksanakan Pekerjaan Luar Universiti Pendidikan Sultan Idris (.pdf)
  5. Borang Kelulusan Cuti Sakit Melebihi 90 Hari (.pdf)
  6. Borang Permohonan Cuti GCR (Extra) (.pdf)