Senarai Borang Unit Latihan

 1. Borang Penilaian Penceramah (.pdf)
 2. Borang Penilaian Program (.pdf)
 3. Borang Tempahan Makanan. (.pdf)
 4. Borang Permohonan Mata SysCPD (Individu). (.pdf)
 5. Borang Permohonan Mata SysCPD  (PTj) (.pdf)
 6. Borang Pencerapan Kursus Pensijilan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi bagi Pensyarah-Pensyarah Baru (.pdf)
 7. Borang Lapor Diri Latihan Industri / Praktikal (.pdf)
 8. Borang Permohonan Mengikuti Program Sangkutan (Attachment). (.pdf)
 9. Borang Pengesahan Tamat Program Sangkutan (Attachment)(.pdf)
 10. Borang Senarai Semak Keperluan dan Persiapan Kursus. (.pdf)
 11. Borang Kursus Agensi Luar (.pdf)