Jawatan Kenaikan Pangkat Akademik

TARIKH TUTUP PERMOHONAN:

 Permohonan adalah sepanjang tahun

Untuk makluman, semua staf akademik boleh mengemukakan permohonan setelah memenuhi semua kriteria kenaikan pangkat yang dinyatakan dan mengemukakan dokumen lengkap (Sila rujuk pada garis panduan yang dilampirkan untuk maklumat lanjut).

Kerjasama Y.Bhg. Prof. Madya/Dr/Tuan/Puan adalah dipohon untuk mengemukakan permohonan melalui Dekan Fakulti masing-masing.