Promotion for Non Academic Staff

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) ingin mempelawa kakitangan UPSI bertaraf tetap yang dinamik, inovatif dan bercita-cita tinggi untuk bersama-sama merealisasikan wawasan sebagai Universiti No. 1 Pendidikan di Malaysia. Selaras dengan hasrat ini calon-calon yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengemukakan permohonan bagi jawatan berikut:-

Bil

Kumpulan Perkhidmatan

Jawatan

Gred

Taraf

Kekosongan

1.


Kumpulan Pelaksana

Jururawat

U32

Tetap

           1

2.

Pembantu Makmal

C22

Tetap

           2

PERKARA AM

1.    Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temu duga.

2.    Selain daripada memenuhi syarat sepertimana ditetapkan dalam skim perkhidmatan
       berkenaan, calon mestilah:

       a) bersih dan bebas dari sebarang tindakan tatatertib;
       b) telah lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM);
       c) telah lulus pengisytiharan harta dalam tempoh lima (5) tahun terkini perkhidmatan;
       d) bebas daripada disenaraikan sebagai peminjam pendidikan tegar daripada institusi
           pinjaman pendidikan; dan
       e) telah menghadiri kursus English for Works / Functional English dengan jayanya.

3.    Permohonan yang tidak mengikut peraturan, tidak lengkap dan diterima selepas tarikh
       tutup tidak akan dipertimbangkan.

4.    Permohonan kenaikan pangkat adalah terbatal sekiranya didapati pemohon memberikan
       maklumat yang tidak benar.

5.    Pihak Pengurusan Universiti berhak untuk menentukan penempatan bagi calon-calon
       yang berjaya mengikut keperluan Universiti.

PANDUAN PERMOHONAN

Permohonan perlu dibuat secara bertulis melalui Ketua Jabatan masing-masing dan mengisi Borang Permohonan Jawatan Kenaikan Pangkat Bukan Akademik yang boleh dimuat turun secara online di laman web Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BSM) melalui link –

BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK UPSI.pdf

                Sila hantarkan permohonan ke:

                         Timbalan Pendaftar
           Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
               Universiti Pendidikan Sultan Idris
                       35900 Tanjung Malim
                        Perak Darul Ridzuan

                TARIKH TUTUP PERMOHONAN

          4 November 2020 (Rabu)