Garis Panduan

DOKUMEN

1. Garis Panduan Pengurusan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) (.pdf)

2. Garis Panduan Pengurusan Kehadiran Staf UPSI (.pdf)

3. Garis Panduan Dasar Pemisah (Exit Policy) Bagi Pegawai Yang Berprestasi Rendah (.pdf) 

4. Garis Panduan Pengurusan Fail dan Rekod UPSI (.pdf)

DOKUMEN

 1. Garis Panduan bagi permohonan perjalanan ke luar negara atas urusan rasmi dan urusan persendirian secara atas talian bagi staf Universiti Pendidikan Sultan Idris (.pdf)

2. Garis Panduan Cuti Gantian Pegawai Universiti Pendidikan Sultan Idris. (.pdf)

DOKUMEN

 1. Garis Panduan Urusan Tuntutan Pembayaran Balik Pembelian Kasut (.pdf)
 2. Garis Panduan Kemudahan Perubatan Untuk Ibu Bapa yang Sah kepada Pesara UPSI yang berpencen (.pdf)

DOKUMEN

A. Pelantikan

 1. Dasar dan Garis Panduan Bagi Permohonan Pelantikan Skim Perkhidmatan Khas Universiti (SPKU) Bagi Staf Pentadbiran Universiti Pendidikan Sultan Idris (.pdf)
 2. Garis Panduan dan Prosedur Pelantikan Pensyarah dan Tutor Sambilan (.pdf)
 3. Garis Panduan dan Prosedur Pelantikan Penunjuk Ajar Sambilan (.pdf) 
 4. Garis Panduan Pelantikan Skim Tenaga Felo Perunding Dan Skim Tenaga Felo Penyelidik (.pdf)

B. Kenaikan Pangkat

 1. Dasar dan Garis Panduan Permohonan Kenaikan Pangkat bagi Skim perkhidmatan Guru Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris secara Timebased (.pdf)
 2. Dasar dan Garis Panduan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat bagi Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Latihan Vokasional (PPLV) (.pdf)

DOKUMEN

1. Garis Panduan Pengurusan Pelajar Latihan Industri (.pdf)

DOKUMEN   

 1. Garis Panduan Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB)/Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI) (.pdf)
 2. Garis Panduan Skim Latihan Khas Kakitangan Akademik dan Pentadbiran (SLKKAP) (.pdf)
 3. Garis Panduan Skim Post Doktoral (.pdf)
 4. Garis Panduan Skim Pelajar Holistik UPSI (.pdf)