PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Kenaikan Pangkat

 

Bagi kakitangan UPSI yang ingin memohon kenaikan pangkat, sila layari pautan berikut untuk mengetahui jawatan-jawatan yang layak memohon dan syarat-syaratnya.

1. Jawatan Kenaikan Pangkat Bukan Akademik
2. Jawatan Kenaikan Pangkat Akademik