Senarai Borang Unit Teknologi Maklumat

  1. Borang Permohonan Akses sistem dan Penetapan Kata Laluan (JSM-IT-1) (.pdf)
  2. Borang Permohonan Hebahan (Laman Web) (JSM-IT-2) (.pdf)
  3. Borang Permohonan Akaun Portal dan Emel (JSM-IT-3) (.pdf)
  4. Borang Permohonan Data dan Laporan Baru (JSM-IT-4) (.pdf)
  5. Borang Aduan Aplikasi HRMIS (JSM-IT-5) (.pdf)