Pengurusan

DIREKTORI 

Pn. Mahanum binti Muhammad
Timbalan Pendaftar N48
05-4506347
mahanum@upsi.edu.my

 

Pn. Rozlinda binti Rusli
Setiausaha Pejabat N29
05-4506347
rozlinda@upsi.edu.my