PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Senarai Borang Unit Pentadbiran & Kewangan

 1. Borang Penghantaran Mel Universiti (.pdf) (.doc)
 2. Borang Tuntutan Panjar Wang Runcit (Untuk kegunaan Bahagian Sumber Manusia sahaja) (.pdf) (.doc)
 3. Borang Perolehan Bahagian Sumber Manusia (Untuk kegunaan Bahagian Sumber Manusia sahaja) ** Perlu dicetak dengan menggunakan kertas berwarna biru (.pdf) (.doc)
 4. Borang Tempahan Jamuan Bahagian Sumber Manusia (Untuk Kegunaan Bahagian Sumber Manusia sahaja) (.pdf) (.doc)
 5. Borang Permohonan Jubah Universiti (.pdf) 
 6. Borang Kebenaran Pulang Awal Satu Jam kepada Pegawai Wanita Mengandung (Lampiran A) (.pdf)
  a) Carta Alir Pelaksanaan (.pdf)
  b) Garis Panduan (.pdf)
 7. Borang Kebenaran Pulang Awal Satu Jam kepada Pegawai Lelaki yang bekerja di lokasi berdekatan dengan Pegawai Wanita (Isteri) yang mengandung. (Lampiran B) (.pdf)
 8. Borang Pemilihan Waktu Peringkat (WP) (.pdf)
 9. Borang Pemilihan Bekerja Dari Rumah / WFH (.pdf) 
  a) Laporan Harian Bekerja Dari Rumah (WFH) (.doc)
 10. Borang Permohonan Pembatalan Cuti Rehat (Untuk kegunaan Bahagian Sumber Manusia sahaja) (.pdf)
 11. Borang Pemilihan Waktu Peringkat (WP) Bagi Bulan Ramadhan (.pdf)

Pelupusan Fail

 1. Arkib_1_08 (.doc)
 2. Arkib_2_08 (.doc)
 3. Arkib_3_08 (.doc)
 4. Arkib_5_08 (.doc)
 5. Arkib_6_08 (.doc)
 6. Arkib_7_08 (.doc)
 7. Arkib_8_08 (.doc)
 8. Arkib_9_08 (.doc)
 9. Arkib_10_08 (.doc)
 10. Arkib_11_08 (.doc)
 11. Arkib_12_08 (.doc)
 12. Kewangan_Arkib4_08 (.doc)
 13. Kewangan_Arkib13_08 (.doc)
 14. Jadual Pelupusan Rekod AM-ARKIB (.pdf)
 15. Jadual Pelupusan Rekod Kewangan Dan Perakaunan (.pdf)