Unit Kebajikan

DIREKTORI

Cik Nadhrah binti Mohd Radzi
Penolong Pendaftar N41
05-4506440
nadhrah@upsi.edu.my

En. Muhamad Safwan Bin Sarifbudin
Penolong Pendaftar N41
05-4506000
@upsi.edu.my

En. Razali bin Ahmad
Pembantu Tadbir (P/O) N19
05-4506344
a.razali@upsi.edu.my

Cik Hamizan binti Samsudin
Pembantu Tadbir (P/O) N19
05-4506344
hamizan@upsi.edu.my

FUNGSI DAN PERANAN UNIT

 • Menguruskan Tuntutan Rawatan Perubatan Klinik Panel UPSI Secara Atas Talian
 • Menguruskan Tuntutan Bayaran Klinik Bukan Panel Staf UPSI Secara Atas Talian
 • Menguruskan Tuntutan Bayaran Rawatan Pergigian Staf UPSI Secara Atas Talian
 • Memperakukan Permohonan Surat Pengesahan Kakitangan/ Guarantee Letter (GL) Staf UPSI Secara Atas Talian
 • Menguruskan Pendaftaran Baharu/ Pertukaran Klinik Panel Staf UPSI Secara Atas Talian
 • Menguruskan Tuntutan Rawatan Perubatan Klinik Panel Staf UPSI Secara Atas Talian
 • Menguruskan Pakaian Seragam & Tuntutan Kasut Staf UPSI
 • Menguruskan Permohanan Sara Ubat Staf UPSI.
 • Menguruskan Permohonan Ex-Gratia Staf UPSI
 • Menguruskan Wang Bantuan Jenazah Staf UPSI
 • Menguruskan Tabung Kebajikan Staf & Insurans Berkelompok Staf UPSI
 • Menguruskan Permohonan Insurans Kesihatan Ke Luar Negara Atas Tugas Rasmi/ Persendirian.
 • Menguruskan Tuntutan Caj Rawatan Hospital Kerajaan Kepada Staf UPSI
 • Menguruskan Perkara-Perkara Yang Berkaitan Dengan Dasar Perubatan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)