Unit Latihan

DIREKTORI

Pn. Anis Azlira binti Ali
Timbalan Pendaftar N48
05-4506353
anis@upsi.edu.my

En. Abdul Hadi bin Ahmad
Penolong Pendaftar Kanan N44
05-4506413
abdhadi@upsi.edu.my

Cik Chin Fei Sing
Penolong Pendaftar Kanan N44
05-4506363
chinfeising@upsi.edu.my

En. Tajul Maulud bin Abdul Rahman
Pembantu Tadbir Kanan N22
05-4506494
tajulmaulud@upsi.edu.my

Cik Noorqamarina binti Mohd Sabri
Pembantu Tadbir (P/O) N19
05-4506494
inasabri@upsi.edu.my

En. Ahmad Haffiez bin Abdul Latiff
Pembantu Tadbir (P/O) N19
05-4506494
haffiez@upsi.edu.my

Pn. Farhana binti Fawze
Pembantu Tadbir (P/O) N19
05-4506494
farhana@upsi.edu.my

Pn. Suriani binti Shariff
Pembantu Tadbir (P/O) N19
05-4506494
surianishariff@upsi.edu.my

Pn. Kasyidah Aminah binti Abdullah @ Abu Bakar
Pembantu Tadbir (P/O) N19
05-4506494
kasyidah@ict.upsi.edu.my

En. Norzid Firusi bin Khairul Zahar
Pembantu Tadbir (P/O) N19
05-4506494
norzid_firusi@upsi.edu.my

FUNGSI DAN PERANAN UNIT

Unit Latihan komited untuk memenuhi keperluan pembangunan sumber manusia universiti. Urusan Perancangan Latihan bersama Panel Lembaga Kompetensi Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) UPSI.

Pembangunan Profesional Berterusan (SysCPD) merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membangun dan meningkatkan kompetensi individu yang merangkumi aktiviti pengembangan pengetahuan, kemahiran dan sikap.

  • Permohonan Menjalani Latihan/Kursus Anjuran BSM
  • Permohonan Mengikuti Kursus Anjuran Agensi Luar  
  • Permohonan Mata SysCPD oleh Penganjur/Pusat Tanggungjawab 
  • Urusan Latihan Bersama Jawatankuasa Latihan Industri Pengajian Tinggi Awam (JALUMA)
  • Urusan latihan jangka masa pendek di dalam dan luar organisasi mengikut kalender latihan berdasarkan tahap kompetensi
  • Urusan Program Transformasi Minda dan kursus bagi semua kumpulan perjawatan
  • Urusan merekod laporan latihan dan mematuhi Prosedur Kualiti MSISO 9000
  • Urusan penempatan pelajar luar menjalani praktikum/latihan industri di PTj yang bersesuaian
  • Urusan Pensijilan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi
  • Urusan pentadbiran bagi staf Unit Latihan mengikut senarai tugas