Unit Perjawatan

DIREKTORI

Pn. Norhasrina binti Mohd Idris
Penolong Pendaftar Kanan N44
05-4506340
norhasrina@upsi.edu.my

Pn. Siti Rafidah binti Mukdan
Penolong Pendaftar Kanan N44
05-4506338
srafidah@upsi.edu.my

En. Amiruzaman bin Aminuddin
Penolong Pegawai Tadbir N32 (KUP)
05-4506399
amiruzaman@upsi.edu.my

Pn. Zuraidah binti Ab. Rahman
Pembantu Tadbir Kanan (P/O) N22 (KUP)
05-4506328
zuraidah_rahman@upsi.edu.my

En. Shamsul Razman bin Mohammed Isa
Pembantu Tadbir (P/O) N19
05-4506328
srazman@upsi.edu.my

En. Ahmad Mustafa bin Musa
Pembantu Tadbir (P/O) N19
05-4506328
mustafamusa@upsi.edu.my

En. Fakhrul Islami bin Mohd Nor
Pembantu Tadbir (P/O) N19
05-4506328
fakhrul@upsi.edu.my

Pn. Alya Quratulain binti Abd Moen
Pembantu Tadbir (P/O) N19
05-4506328
alyaquratulain@upsi.edu.my

FUNGSI DAN PERANAN UNIT

 • Perancangan sumber manusia melalui penyediaan inventori ramalan dan unjuran keperluan sumber manusia di Universiti.
 • Melaksanakan perancangan tenaga manusia di peringkat agensi mengikut Garis Panduan Perancangan Tenaga Manusia Sektor Awam 1985 yang dikeluarkan oleh JPA
 • Menyemak dan memastikan kekosongan jawatan yang perlu diisi dengan segera
 • Pemilihan dan pengambilan kakitangan baru termasuk pemilihan prosedur tawaran jawatan, penyediaan spesifikasi tugas dan senarai tugas.
 • Pelaksanaan skim perkhidmatan seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.
 • Melaksanakan pelantikan pegawai-pegawai secara pinjaman, pertukaran sementara dan pertukaran tetap mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil 12/2008. 
 • Melaksanakan pelantikan pegawai kontrak mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil 2/2008 
 • Melaksanakan urusan kenaikan pangkat mengikut garis panduan yang telah ditetapkan
 • Melaksanakan sesi tapisan dan saringan permohonan jawatan kakitangan baru dan senarai pendek permohonan.
 • Penempatan dan pertukaran mengikut keperluan dan kepentingan.
 • Mengemaskini data-data perjawatan dari segi bilangan perjawatan dan pengisian.
 • Urusan kenaikan pangkat.
 • Carta organisasi semua Pusat Tanggungjawab