Unit Perkhidmatan

DIREKTORI

Pn.Norsharila binti Mustafa
Penolong Pendaftar Kanan N44
05-4506342
norsharila@upsi.edu.my

Pn. Suhana Fansuri binti Zaman Huri
Penolong Pendaftar Kanan N44
05-4506364
suhanafansuri@upsi.edu.my

En. Mohamad Ikhwan bin Mohamed Idris
Pembantu Tadbir Kanan (P/O) N22
05-4506352
ikhwan@upsi.edu.my

Pn. Maria binti Jemari
Pembantu Tadbir Kanan (P/O) N22 (KUP)
05-4506350
maria.jemari@upsi.edu.my

Pn. Nurshashina binti Ali Sabri
Pembantu Tadbir Kanan (P/O) N22 (KUP)
05-4506350
shashina@upsi.edu.my

Pn. Roslina binti Ambia
Pembantu Tadbir Kanan (P/O) N22 (KUP)
05-4506350
roslina@upsi.edu.my  

En. Mohamad Shuib bin Ismail
Pembantu Tadbir (P/O) N19
05-4506352
shuib.ismail@upsi.edu.my

 

FUNGSI DAN PERANAN UNIT

Unit Perkhidmatan merupakan salah satu unit yang terdapat di BSM di bawah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Unit ini terdiri daripada 7 orang kakitangan yang mana ianya dianggotai oleh 2 orang Penolong Pendaftar Kanan Gred N44, seorang Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 dan 4 orang Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19. Unit ini berperanan menguruskan saraan, perkhidmatan dan persaraan kakitangan UPSI yang mana fungsinya adalah seperti maklumat di bawah:

URUSAN SARAAN

URUSAN PERKHIDMATAN

URUSAN PERSARAAN