Soalan Lazim

bullet2Unit Perkhidmatan
Unit yang bertanggungjawab dalam mengendalikan segala urusan berkaitan perkhidmatan dan sumber maklumat personel selaras dengan peraturan Universiti dan Perkhidmatan Awam. klik untuk maklumat lanjut

bullet2Unit Pentadbiran dan Kewangan
Unit  yang bertanggungjawab dalam menyediakan perkhidmatan yang efisyen berlandaskan prosedur pengurusan pejabat dan kewangan. klik untuk maklumat lanjut

bullet2Unit Perjawatan
Unit yang bertanggungjawab menyediakan perancangan sumber manusia Universiti yang strategik dan efisien melalui proses pengambilan dan pelantikan kakitangan yang berkualiti, mengurus penempatan, pertukaran, penetapan gaji, penyemakan gaji, pemakaian dan penyemakan skim perkhidmatan. klik untuk maklumat lanjut

bullet2Unit Cuti Belajar
Unit yang menguruskan program pembangunan sumber manusia melalui Program penawaran biasiswa dan cuti belajar untuk peningkatan kelayakan akademik kakitangan seperti Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB), Skim Akademik IPTA (SLAI), Skim Latihan Khas Kakitangan Akademik & Pentadbiran (SLKKAP) dan skim-skim lain yang seumpamanya. klik untuk maklumat lanjut

bullet2Unit Teknologi Maklumat
Unit yang berperanan mengendalikan sistem rangkaian, sistem dalaman dan pengurusan maklumat. Unit ini turut bertindak sebagai pemangkin dalam usaha meningkatkan profesionalisme pentadbiran dengan memperkenalkan budaya kerja berkonsep ICT di Bahagian Sumber Manusia. klik untuk maklumat lanjut

bullet2Unit Latihan
Unit yang komited untuk memenuhi untuk memenuhi keperluan pembangunan sumber manusia Universiti. klik untuk maklumat lanjut