Unit Teknologi Maklumat

DIREKTORI

Pn. Rahayu binti Mangsor
Pegawai Teknologi Maklumat F44
05-4506859
rahayu@upsi.edu.my

Cik Nur Shuhada binti Hasni
Skim Perkhidmatan Khas Universiti 41
05-4506934
shuhada@upsi.edu.my

En. Meor Shahrul Izwan bin Meor Sharipuddin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29
05-4506934
shahrul_izwan@upsi.edu.my

Pn. Zaharah binti Abdul Mobin
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29
05-4506934
zaharah.am@upsi.edu.my

Pn. Salma binti Faudzi
Pembantu Tadbir Kanan (P/O) N22 (KUP)
05-4506365
salma@upsi.edu.my

Pn. Rohana binti Pauzi
Pembantu Tadbir Kanan (P/O) N22 (KUP)
05-4506365
rohana@upsi.edu.my

FUNGSI DAN PERANAN UNIT

Pembangunan Sistem Sumber Manusia dan Pentadbiran (MYHRIS)

  • Membangun, meningkatkan dan penyelenggaraan Sistem Sumber Manusia dan Pentadbiran (MyHRIS)
  • Membuat kajian spesifikasi keperluan Sistem Maklumat Bersepadu di Bahagian Sumber Manusia.
  • Mereka bentuk dan melaksanakan peningkatan aturcara, aplikasi serta menguji sistem yang dipertingkatkan/ diselenggara (sistem semasa/bud/ralat)
  • Menyediakan dokumentasi dan memberi latihan penggunaan sistem kepada pengguna modul yang berkenaan

Mengurus dan menyelenggara laman web BSM

Membangunkan dan menyelenggara laman web BSM dengan menggunakan portal JOOMLA berdasarkan keperluan unit dan maklum balas pelanggan dari semasa ke semasa.Laman web BSM boleh dicapai di alamat https://bsm.upsi.edu.my

Mengurus dan menyelenggara Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam (HRMIS)

  • Menguruskan penyediaan dan penghantaran data secara batch ke sistem HRMIS
  • Menguruskan kemasukan dan pengemaskinian pemilik kompetensi secara terus ke sistem HRMIS
  • Mengurus kemasukan dan pengemaskinian data melibatkan perubahan-perubahan maklumat bagi kes khas seperti Melaksanakan latihan penggunaan aplikasi HRMIS
  • Menguruskan Meja Bantuan HRMIS tahap ‘0’

Menguruskan penyediaan dan penghantaran data Sistem Penyelarasan Maklumat Pengkalan Data Pengajian Tinggi IPTA KPT (MyMohes)

Menguruskan penyediaan data dan penghantaran data mengikut format laporan yang telah ditetapkan secara berkala ke sistem e-anjung MyMohes KPT. Unit juga bertanggungjawab memastikan semakan dan pengesahan data di buat oleh pemilik data tersebut.

Menguruskan penyediaan akaun pengguna sistem

Unit juga bertanggungjawab dalam menyediakan akaun pengguna sistem kepada kakitangan baru melapor diri di Universiti bagi membolehkan capaian kepada sistem Maklumat Bersepadu Universiti (SMBU)