Non Academic Positions

IKLAN JAWATAN KUMPULAN PELAKSANA UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ingin mempelawa calon di kalangan Warganegara Malaysia yang dinamik, inovatif dan bercita-cita tinggi untuk bersama-sama merealisasikan wawasan universiti sebagai Universiti No. 1 Pendidikan di Malaysia dan  berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan serta berkelayakan dalam bidang yang berkaitan untuk mengisi jawatan di UPSI.

Senarai kekosongan jawatan adalah seperti berikut:-

BIL

KUMPULAN PERKHIDMATAN

JAWATAN

GRED

TARAF

1

           

 

 

          Pelaksana

Penerbit Rancangan

B19

     

 

 

    Tetap

2

Pereka (Seni)

B19

3

Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) Bidang Kebudayaan

N19

4

Pemandu Kenderaan

H11

5

Pengawal Keselamatan

KP11

Klik DISINI untuk mendapatkan syarat-syarat permohonan bagi jawatan yang disenaraikan.

PANDUAN PERMOHONAN

 1. Pemohon perlu mendaftar dan mempunyai akaun dengan Online Job Application UPSI (myjobs.upsi.edu.my).
 2. Untuk permohonan jawatan kali kedua dan seterusnya, pemohon tidak perlu mendaftar semula atau mewujudkan akaun baru, sebaliknya hanya perlu mengemaskini jawatan yang dipohon dalam akaun sedia ada.
 3. Permohonan secara atas talian perlu diisi dengan lengkap kerana permohonan akan diproses menggunakan permohonan atas talian ini. Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak dan tidak akan diproses.
 4. Permohonan adalah terbatal sekiranya didapati pemohon memberikan maklumat yang tidak benar.
 5. Setelah permohonan lengkap diisi,
  5.1 sila cetak dan pastikan gambar berjaya dimuat naik/dilekatkan;
  5.2 sila sertakan salinan dokumen / sijil yang telah disahkan oleh Pegawai Kerajaaan Gred 41 dan ke atas seperti berikut :-
      i) Kad Pengenalan;
      ii) Ijazah Sarjana Muda / Diploma (jika berkaitan);
      iii) Transkrip Akademik (jika berkaitan);
      iv) Sijil Matrikulasi KPM/STPM/STAM/SPM/SPVM/SPMV/SVM/SKM/PT3/PMR/SRP 
           atau setaraf (jika berkaitan);
       v) Sijil Kokurikulum;
       vi) Lain-lain dokumen yang berkaitan.
  5.3 dihantarkan ke alamat yang tertulis di bawah dan bukan di emel;
  5.4 pemohon yang terdiri daripada warga UPSI (kakitangan bertaraf tetap / kontrak / sementara / sambilan) perlu menghantar permohonan bersama surat iringan kepada Unit Perjawatan, Bahagian Sumber Manusia (BSM) melalui Ketua Pusat Tanggungjawab (PTj).
 6. Pemohon perlu menyemak dari semasa ke semasa pengumuman yang dibuat di bahagian Semak Permohonan di myjobs.upsi.edu.my untuk mengetahui status terkini permohonan. Pihak UPSI tidak akan bertanggungjawab jika pemohon mendakwa tidak mengetahui mengenai status permohonannya disebabkan pemohon tidak menyemak status permohonan secara dalam talian di ruangan tersebut.
 7. Pemohon diminta mengisi maklumat alamat emel yang aktif. Permohonan secara dalam talian ini akan menggunakan emel sebagai salah satu medium komunikasi antara pihak UPSI dengan pemohon. Pihak UPSI tidak akan bertanggungjawab jika pihak pemohon tidak menerima makluman yang dihantar secara emel kepada pemohon yang disebabkan oleh pemohon tidak mengakses emelnya.
 8. Calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk ditemu duga.
 9. Pemohon yang tidak menerima sebarang maklum balas dari UPSI dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.
 10. Sila hantarkan permohonan ke:

      Unit Perjawatan
      Bahagian Sumber Manusia
      Universiti Pendidikan Sultan Idris
      35900 Tanjung Malim, Perak

12. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Unit Perjawatan, BSM :

      No. Telefon : 05 – 450 6328 / 6399 / 6339 / 6340

TARIKH TUTUP PERMOHONAN
Tarikh tutup permohonan jawatan yang diiklankan adalah pada 16 MEI 2023 (SELASA).

IKLAN JAWATAN KUMPULAN PELAKSANA (DALAMAN) UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ingin mempelawa kakitangan UPSI di kalangan Warganegara Malaysia kakitangan bertaraf tetap/kontrak/sementara/sambilan yang dinamik, inovatif dan bercita-cita tinggi untuk bersama-sama merealisasikan wawasan universiti sebagai Peneraju Kebitaraan Pendidikan di Malaysia. Selaras dengan hasrat ini calon-calon yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengemukan permohonan bagi jawatan berikut:-

BIL

KUMPULAN PERKHIDMATAN

JAWATAN

GRED

TARAF

1

 

 

              Pelaksana

Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi)

N19

 

 

Tetap

2

Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) Bidang Pembantu Pengurusan Murid

N19

3

Pembantu Setiausaha Pejabat

N19

4

Pembantu Operasi

N11

Klik DISINI untuk mendapatkan syarat-syarat permohonan bagi jawatan yang disenaraikan.

PERKARA AM

 1. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temu duga.
 2. Permohonan yang tidak mengikut peraturan, tidak lengkap dan diterima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.
 3. Permohonan adalah terbatal sekiranya didapati pemohon memberikan maklumat tidak benar
 4. Pihak pengurusan Universiti berhak menentukan penempatan bagi calon-calon yang berjaya mengikut keperluan Universiti.
 5. Pemohon yang tidak menerima sebarang maklum balas dari UPSI dalam tempoh enam bulan (6) dari tarikh tutup iklan, permohonan dianggap tidak berjaya.
 6. Terbuka hanya kepada kakitangan UPSI sahaja.
 7. Pegawai perlu lengkap imunisasi COVID-19.

  PANDUAN PERMOHONAN

 1. Permohonan perlu dibuat secara bertulis kepada Unit Perjawatan, Bahagian Sumber Manusia (BSM) melalui Ketua Pusat Tanggungjawab (PTj) dan mengisi Borang Permohonan yang boleh dimuat turun secara online di laman web Bahagian Sumber Manusia (BSM) melalui BORANG PERMOHONAN JAWATAN KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK (DALAMAN). Sila sertakan bersama resume atau “curriculum vitae” dan salinan sijil-sijil yang telah disahkan oleh Pegawai Kerajaan Gred 41 dan ke atas.
 2. Sila hantarkan permohonan ke:

      Unit Perjawatan
      Bahagian Sumber Manusia
      Universiti Pendidikan Sultan Idris
      35900 Tanjung Malim, Perak

 1. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Unit Perjawatan, BSM :

      No. Telefon : 05 – 450 6328 / 6339 / 6340

TARIKH TUTUP PERMOHONAN
Tarikh tutup permohonan jawatan yang diiklankan adalah pada 16 MEI 2023 (SELASA).