Unit Pengurusan Bakat

DIREKTORI

Pn. Anis Azlira binti Ali
Timbalan Pendaftar N48
05-4506353
anis@upsi.edu.my

Pn. Norul Haslina binti Alias
Penolong Pegawai Tadbir N29
05-4506610
nhaslina@upsi.edu.my 

Cik Noorqamarina binti Mohd Sabri
Pembantu Tadbir (P/O) N19
05-4506494
inasabri@upsi.edu.my

 

FUNGSI DAN PERANAN UNIT

  1. Mengenal pasti dan menilai bakat bakal-bakal pemimpin akademik dan pegawai pentadbir yang berpotensi tinggi bagi mengisi jawatan strategik;
  2. Membina profil kompetensi kepemimpinan, profil personaliti dan analisis jurang kompetensi.
  3. Melaksanakan latihan kepemimpinan, pementoran kepemimpinan dan program peningkatan kepemimpinan.
  4. Mewujudkan kriteria dan memantau penilaian tahap kepemimpinan 360° dan penilaian tahap kesediaan bakat.
  5. Memastikan kesinambungan kepimpinan yang cemerlang di UPSI dan mengekalkan bakal-bakal pemimpin yang berpotensi tinggi supaya terus berkhidmat di UPSI.