PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

Kemudahan

Bahagian Sumber Manusia menyediakan kemudahan bagi tempahan bilik mesyuarat dan bilik latihan kepada semua kakitangan Universiti. Di samping itu, Jabatan kami turut menyediakan peminjaman Jubah Perarakan bagi sebarang majlis yang rasmi dan diperakukan. Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Unit berkaitan seperti di bawah

Pegawai yang bertanggungjawab

Kemudahan

Unit Latihan

En. Tajul Maulud bin Abdul Rahman
05-4506907/ 6494

Dewan Sri Tanjung, Kampus Sultan Abdul Jalil Shah (KSAJS)

Kakitangan yang terlibat akan ditempatkan di Dewan Sri Tanjung bagi menjalani kursus yang disediakan oleh Unit Latihan melebihi 60 orang kakitangan.

Bilik Latihan Utama, Aras Bawah, Blok C, KSAJS

Kakitangan yang terlibat akan ditempatkan di bilik latihan utama bagi menjalani kursus yang disediakan oleh Unit Latihan melebihi 60 orang kakitangan.

Bilik Makmal Mega, Aras 3, Bangunan E-Learning, KSAJS

Bilik Makmal Mega boleh menempatkan sejumlah 30 – 40 orang kakitangan bagi kursus yang dijalankan.

  

    Pegawai yang bertanggungjawab

Kemudahan

Unit Pentadbiran dan Kewangan

Pn. Rasidah binti Yazid
05-4506344

Bilik Mesyuarat Utama Canselori, Aras 2, Bangunan Canselori, KSAJS

Melaksanakan agenda mesyuarat di dalam bilik mesyuarat menempatkan bilangan melebihi 60 kakitangan

Bilik Makan BC 2-8, Aras 2, Bangunan Canselori, KSAJS

Melaksanakan agenda mesyuarat di dalam bilik mesyuarat

Bilik Mesyuarat BSM, Aras 1, Bangunan Canselori, KSAJS

Melaksanakan agenda mesyuarat di dalam bilik mesyuarat

Bilik Jubah, Aras Bawah dan Aras 1, Dewan Tuanku Canselor, Kampus Sultan Azlan Shah (KSAS)

Menyimpan jubah-jubah perarakan akademik untuk konvokesyen