PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

Pekeliling Pendaftar

Pekeliling Yang Dilululuskan Oleh LPU

TAHUN 2007

MUAT TURUN

PP Bil. 5 Tahun 2007
Panduan Pengurusan Pejabat

TAHUN 2008

MUAT TURUN

PP BIL.14 TAHUN 2008
Kadar cuti rehat tahunan dan tawaran opsyen kepada Pegawai Perkhidmatan Awam

PP Bil. 21 Tahun 2008
Menaik Taraf Skim Perkhidmatan Penolong Jururawat Kepada Skim Perkhidmatan Jururawat Masyarakat 

TAHUN 2009

        MUAT TURUN

SP Bil. 5 Tahun 2009
Penambahan Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam

SP Bil. 3 Tahun 2009
Borang Laporan Penilaian Prestasi Khas Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam

SP Bil. 2 Tahun 2009
Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam  

SPP Bil. 7 Tahun 2009
Kemudahan Cuti Kursus Sambilan (CKS) Kepada  Pegawai Yang Mengikuti Pengajian Secara Sambilan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Dalam Negara

PP Bil. 3 Tahun 2009
Dasar Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Yang Sedang Disiasat Dan Telah Dikenakan Hukuman Tatatertib

SPP Bil. 8 Tahun 2009
Panduan Pelaksanaan Kaedah Pergerakan Gaji Tahunan Bagi Pegawai Dalam Tempoh Percubaan.

PP Bil. 11 Tahun 2009
Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Teknik Dan Pembantu Teknik Lanskap

PP Bil. 10 Tahun 2009
Panduan Memanggil Balik Untuk Bertugas Semula Bagi Pegawai Yang Ditahan Kerja Akibat Prosiding Jenayah

PP Bil. 9 Tahun 2009
Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Perubatan Dan Pembantu Farmasi

PP Bil. 6 Tahun 2009
Penjumudan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir Rendah Dan Operator Mesin Prosesan Data Serta Perubahan Syarat Lantikan Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

PP Bil. 13 Tahun 2009
Pengiktirafan Kelayakan Ijazah Sarjana Dan/atau Ijazah Doktor Falsafah (ph.D) Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam

SPP Bil. 12 Tahun 2009
Pelaksanaan Aplikasi Psikologi : Budaya Kerja Pencapaian Diutamakan

PP Bil. 24 Tahun 2009
Pemanjangan Bantuan Khas Kewangan Tahun 2009 Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Dalam Kumpulan Pengurusan Dan Profesional

PP Bil. 21 Tahun 2009
Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan

PP Bil. 23 Tahun 2009
Dasar Dan Prosedur Peletakan Jawatan Dan Pelepasan Dengan Izin

PP Bil. 18 Tahun 2009
Dasar Dan Prosedur Mengikut Kursus Pra Perkhidmatan Bagi Pegawai Yang Sedang Berkhidmat

SPP Bil. 16 Tahun 2009
Kemudahan Cuti Bersalin Kepada Pegawai Bukan Warganegara Yang Dilantik Secara Kontrak (Contract of Service)

SPP Bil. 14 Tahun 2009
Kelayakan Sijil Tinggi Agama Malaysia Oleh Lembaga Peperiksaan Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam

PP Bil. 30 Tahun 2009
Dasar Pengkomersial Harta Intelek Hasil Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Yang Dibiayai Oleh Kerajaan.

PP Bil. 29 Tahun 2009
Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikuti Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negeri.

PP Bil. 28 Tahun 2009
Tanggungjawab Pegawai Awam Terhadap Penyampaian Perkhidmatan Awam Berdasarkan Tatakelakuan Pegawai Awam.

PP Bil . 27 Tahun 2009
Skim Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat

TAHUN 2010

       MUAT TURUN

PP Bil . 1 Tahun 2010
Pelaksanaan Dan Penetapan Gred Jawatan Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat

PP Bil . 4 Tahun 2010
Pemansuhan Bayaran Wad Kepada Pegawai Dan Pesara Perkhidmatan Awam

SPP Bil . 2 Tahun 2010
Pelaksanaan Modul Pengurusan Saraan, Faedah dan Ganjaran – Submodul Pengurusan Cuti

PP Bil . 3 Tahun 2010
Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Organ 

TAHUN 2011

       MUAT TURUN

PP Bil. 2 Tahun 2011
Dasar Dan Prosedur Pelantikan Bekas Tentera Ke Dalam Perkhidmatan Awam

PP Bil. 3 Tahun 2011
Dasar Dan Prosedur Pengambilan Pekerja Sambilan Harian

PP Bil. 5 Tahun 2011
Dasar Dan Prosedur Penempatan Pegawai Di Bawah Program Penempatan Silang (Cross Fertilization Program)

PP Bil. 6 Tahun 2011
Pindaan Pelaksanaan Tapisan Keselamatan Bagi Pegawai Yang Dilantik Dalam Perkhidmatan Awam

PP Bil. 7 Tahun 2011
Bayaran Insentif Pakar, Bayaran Insentif Kesihatan Awam Pegawai Pergigian Dan Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Daerah

PP Bil. 8 Tahun 2011
Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2011 Pegawai Kesihatan Daerah

PP Bil. 10 Tahun 2011
Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua Tahun 2011

SPP Bil. 1 Tahun 2011
Penurunan Kuasa Melulus Kelonggaran Syarat Had Umur Maksimum Bagi Pelantikan Secara Kontrak Di Institusi Pengajian Tinggi Awam

SPP Bil. 3 Tahun 2011
Pelaksanaan Modul Perolehan Sumber Manusia – Fungsi Permohonan Pertukaran Awam

TAHUN 2012

       MUAT TURUN

PP Bil. 1 Tahun 2012
Kenaikan Gaji Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

PP Bil. 4 Tahun 2012
Pelaksanaan Urusan Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

PP Bil. 5 Tahun 2012
Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2012

PP Bil. 9 Tahun 2012
Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Tukang Masak, Atendan Kesihatan Dan Pemandu Lokomotif Sabah

PP Bil. 12 Tahun 2012
Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua Tahun 2012

SPP Bil. 1 Tahun 2012
Perubahan Penetapan Gaji Permulaan Berikutan Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum – Maksimum Menggantikan Jadual Gaji Matriks

SPP Bil. 2 Tahun 2012
Dasar Baru Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap 

SPP Bil. 3 Tahun 2012
Peraturan perjalanan pegawai awam ke luar Negara atas urusan persendirian

SPP Bil. 4 Tahun 2012
Pelantikan Syarikat Bagi Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negara Atas Urusan Persendirian

TAHUN 2013

        MUAT TURUN

PP Bil. 1 Tahun 2013
Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam

PP Bil. 4 Tahun 2013
Tabung wira Negara awam

PP Bil. 5 Tahun 2013
Pemberian Pemindahan Gaji Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

PP Bil. 6 Tahun 2013
Penubuhan Unit Integriti Di Semua Agensi Awam 

PP Bil. 8 Tahun 2013
Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Yang Berada Di Gred Lantikan

PP Bil. 9 Tahun 2013
Pindaan Skim Perkhidmatan Jururawat Dengan Memperuntukkan Perbekalan Kenaikan Pangkat Ke Kumpulan Pengurusan Tertinggi

PP Bil. 10 Tahun 2013
Pindaan Terma Dan Perubahan Had Umur Kenaikan Pangkat Secara Lantikan 

PP Bil. 11 Tahun 2013
Penjumudan Skim Perkhidmatan Juruteknik Dan Pindaan Skim Perkhidmatan Pelukis Pelan, Penolong Jurutera, Penolong Pegawai Seni Bina Dan Penolong Juruukur Bahan

PP Bil. 12 Tahun 2013
Penjumudan Skim Perkhidmatan Juruteknik Ukur, Juruteknik Landskap Dan Juruteknik Perancang Bandar Dan Desa Serta Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Juruukur, Penolong Arkitek Landskap Dan Penolong Pegawai Perancang Bandar Dan Desa

PP Bil. 13 Tahun 2013
Penjumudan Skim Perkhidmatan Pembantu Pertanian Dan Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Pertanian, Pembantu Veterinar 

PP Bil. 16 Tahun 2013
Pindaan Nama Klasifikasi Perkhidmatan Mahir/Separuh Mahir/Tidak Mahir (R) 

PP Bil. 17 Tahun 2013
Pindaan Skim Perkhidmatan Operator Loji, Pemandu Kenderaan Dan Penghantar Notis 

PP Bil. 18 Tahun 2013
Pindaan Skim Perkhidmatan Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah Dan Pembantu Perawatan Kesihatan 

PP Bil. 19 Tahun 2013
Skim Perkhidmatan Pembantu Operasi Dan Pembantu Awam 

PP Bil. 21 Tahun 2013
Pindaan Skim Perkhidmatan Penjaga Jentera Elektrik 

PP Bil. 22 Tahun 2013
Skim Perkhidmatan Pembantu Kemahiran 

PP Bil. 23 Tahun 2013
Pertukaran Pelantikan Pegawai Dalam Skim Perkhidmatan Jumud Kepada Skim Perkhidmatan Yang Berkuatkuasa 

PP Bil. 24 Tahun 2013
Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Kebudayaan, Penerbit Rancangan, Artis Budaya, Ahli Muzik, Ahli Fotografi, Jurusolek, Pereka Dan Pegawai Berita 

PP Bil. 28 Tahun 2013
Pindaan Skim Perkhidmatan Guru Bahasa

PP Bil. 29 Tahun 2013
Perubahan Nama Dan Pindaan Syarat Lantikan Skim Perkhidmatan Pegawai Perancang Bahasa Dan Penolong Pegawai Perancang Bahasa 

PP Bil. 33 Tahun 2013
Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perpustakaan 

PP Bil. 35 Tahun 2013
Tambahan Syarat Indeks Jisim Badan  (Body Mass Index) Dalam Perbekalan Ukuran Fizikal

PP Bil. 36 Tahun 2013
Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum – Maksimum Gred 1 hingga Gred 54 Di Bawah Sistem Saraan Malaysia 

PP Bil. 37 Tahun 2013
Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2013

SPP Bil. 9 Tahun 2013
Pemakaian Two/three – Piece Pant Suit Bagi Pegawai Awam Wanita Semasa Bekerja 

TAHUN 2014

       MUAT TURUN

PP Bil. 1 Tahun 2014
Bantuan Upah Jahit 

PP Bil. 2 Tahun 2014
Skim Perkhidmatan Pegawai Komunikasi Strategik 

PP Bil. 3 Tahun 2014
Bantuan Khas Kewangan Tahun 2014 

PP Bil. 4 Tahun 2014
Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pemelihara Hutan, Renjer Hutan, Pengawas Hutan, Pembantu Operasi dan Pembantu Awam

PP Bil. 5 Tahun 2014
Kemudahan Cuti Menjaga Anak

SPP Bil. 1  Tahun 2014
Perubahan Penetapan Gaji Permulaan berikutan Penamabahbaikan Skim Perkhidmatan Tahun 2013 Dan Penamabahbaikan Jadual Gaji Minimum – Maximum Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

TAHUN 2015

       MUAT TURUN

PP Bil. 1 Tahun 2015
Dasar Dan Prosedur Pelepasan Jawatan Dan Peletakan Jawatan

PP Bil. 2 Tahun 2015
Penambahbaikan Kaedah Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan Dalam Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum – Maximum

PP Bil. 3 Tahun 2015
Bantuan Khas Kewangan Tahun 2015

PP Bil. 4 Tahun 2015
Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat

PP Bil. 7 Tahun 2015
Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Bagi Pegawai Yang Berprestasi Rendah Dalam Perkhidmatan Awam

PP Bil. 8 Tahun 2015
Imbuhan Tetap Perumahan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan

PP Bil. 10 Tahun 2015
Pemberian Khas Tahun 2015

PP Bil. 11 Tahun 2015
Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan

SPP Bil. 1 Tahun 2015
Pindaan Tarikh Bayaran Bagi Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas PRESTASI Tahun 2014

TAHUN 2016

       MUAT TURUN

PP Bil. 1 Tahun 2016
Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan Di bawah Sistem Saraan Malaysia

PP Bil. 4 Tahun 2016
Bantuan Khas Kewangan Tahun 2016

PP Bil. 5 Tahun 2016
Dasar Baharu Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas atau Berkursus Di dalam atau Di luar Negara

PP Bil. 10 Tahun 2016
Bayaran Khas Tahun 2016

PP Bil. 11 Tahun 2016
Kemudahan Cuti Kuarantin

SPP Bil. 2 Tahun 2016
Penambahbaikan Kemudahan Bagi Pegawai Lantikan Kontrak (Contract Of Service) dalam Perkhidmatan Awam

TAHUN 2017

       MUAT TURUN

PP Bil. 1 Tahun 2017
Bantuan Khas Kewangan Tahun 2017

PP Bil. 2 Tahun 2017
Bayaran Pembaharuan Lesen Memandu