PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

Bahagian Sumber Manusia adalah merupakan sebuah bahagian di bawah Jabatan Pendaftar yang diketuai oleh seorang Ketua Timbalan Pendaftar (BSM) . Bahagian Sumber Manusia dibahagi kepada tiga (3) seksyen dan tujuh (7)  unit iaitu :

1.0 Seksyen Perkhidmatan Am

      Unit Pentadbiran dan Kewangan

2.0  Seksyen Pengurusan Sumber Manusia

     Unit Perjawatan Akademik

    Unit Perjawatan Bukan Akademik

     Unit Perkhidmatan

    Unit Teknologi Maklumat

c) Bahagian Pembangunan Sumber Manusia

     Unit Latihan

    Unit Cuti Belajar

Talian telefon Bahagian Sumber Manusia telah pulih!