PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

Career

Academic Position

Pensyarah Universiti

Closing Date: 31/10/2024

Vacancy Details

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) mempelawa para pemohon yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan di UPSI bagi tahun 2024. Jika anda seorang yang berkelayakan, komited dan pro-aktif untuk bersama kami menuju ke arah kebitaraan dan kecemerlangan pendidikan, berikut adalah kekosongan jawatan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Klik disini untuk maklumat lanjut.

BIL

JAWATAN

GRED  & TARAF

FAKULTI

BIDANG

KRITERIA PEMILIHAN
 

 

 

 

1.

 

 

 

 

PENSYARAH UNIVERSITI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS51 (Tetap)

 

 

 

 

 

Fakulti Bahasa dan Komunikasi

–       Bahasa Melayu (Analisis Wacana)

–       Bahasa Melayu (Pendidikan)

–       Kesusasteraan Melayu (Pendidikan) / Teori Kesusasteraan        Melayu

–       Kesusasteraan Melayu (Sastera Tradisional)

–       Bahasa Melayu (Pengajian Jawi)

–       Bahasa Melayu (Semantik/Pragmatik)

–       Komunikasi dan Media (Kewartawanan)

–       TESL (Applied Linguistics)

 

 

 

 

 

Mempunyai Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang yang berkaitan.

 

 

 

 

 

2.

 

 

PENSYARAH UNIVERSITI

 

 

 

DS51 (Tetap)

 

 

Fakulti Pembangunan Manusia

–       Falsafah dan Kurikulum Pendidikan

–       Psikologi Pendidikan

–       Sosiologi

–       Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran)

–       Pendidikan Khas (Masalah Penglihatan)

 

 

Mempunyai Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang yang berkaitan.

 

 

 

3.

 

 

PENSYARAH UNIVERSITI

 

 

 

 

 

 

 

DS51 (Tetap)

 

 

 

Fakulti Sains dan Matematik

–       Pendidikan Biologi

–       Ekologi

–       Pendidikan Kimia

–       Matematik Tulen

–       Pendidikan Matematik

–       Data Sains

–       Fizik Teori dan Kuantum

–       Ujian Tanpa Musnah

(Non destructive testing, NDT)

 

 

Mempunyai Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang yang berkaitan.

 

 

 

4.

 

 

PENSYARAH UNIVERSITI

 

 

 

 

DS51 (Tetap)

 

 

 

Fakulti Pengurusan dan Ekonomi

–       Pengurusaan Sumber Manusia

–       Financial Technology / Accounting Information System

–       Management Accounting

–       Corporate Finance / Investment

–       Pendidikan Ekonomi

–       Ekonomi Kewangan

 

 

 

 

Mempunyai Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang yang berkaitan.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

PENSYARAH UNIVERSITI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS51 (Tetap)

 

 

 

 

 

Fakulti Sains Kemanusiaan

–       Qiraat

–       Pengajian Turath

–       Pendidikan & Kurikulum Geografi

–       Sosiologi (Perubahan Sosial)

–       Kurikulum Pendidikan (Pengajian Am)

–       Kurikulum Pendidikan

–       Sosiologi Pendidikan

–       Psikologi Pendidikan

–       Falsafah Etika

–       Psikologi Perkembangan

–       Perbandingan Agama

–       Pendidikan Karakter

–       Sejarah Asia Timur

–       Asia Tenggara Sehingga 1800

 

 

 

 

Mempunyai Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang yang berkaitan.

 

 

 

GAJI DAN KEMUDAHAN ELAUN

GRED JAWATAN

GAJI MINIMUM – GAJI MAKSIMUM

IMBUHAN TETAP DAN ELAUN SARA HIDUP

Pensyarah Universiti – Gred DS51

 

 

 

 

 

 

5,855.00 – 12,445.00

Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) RM 290.00

Imbuhan Tetap Keraian – RM 600.00
Imbuhan Tetap Perumahan – RM 700.00
Elaun Bantuan Sara Hidup – RM 150.00

SYARAT-SYARAT UMUM

 a.    Warganegara Malaysia;
b.     Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
c.     Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan.

SYARAT-SYARAT KHUSUS

                                                                                                                      JAWATAN: PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS51 (TETAP)
a.    Mempunyai kelayakan Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
b.    Mempunyai dedikasi yang tinggi sebagai pendidik, terlibat aktif dalam aktiviti penyelidikan perundingan dan penerbitan serta khidmat masyarakat.

PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

CARA MEMOHON

Pemohon Warganegara hendaklah mengisi semua maklumat yang diperlukan dalam Sistem Online di pautan myjobs.upsi.edu.my

PENTING :
Pemohon yang tidak menerima apa-apa maklumbalas dari UPSI dalam tempoh enam (6) bulan selepas tarikh tutup, permohonan hendaklah dianggap tidak berjaya.

SHARE