PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

Conference

Persidangan Pengurusan Sumber Manusia (PERSUMA’23)

Conference Details

Bahagian Sumber Manusia (BSM) dengan kerjasama Persatuan Pegawai Tadbir & Ikhtisas (PRESTASI) dan Kesatuan Pegawai Am (KPA) akan menganjurkan Persidangan Pengurusan Sumber Manusia (PERSUMA’23) seperti butiran berikut:

 

Talian telefon Bahagian Sumber Manusia telah pulih!