PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

PERLINDUNGAN TAKAFUL TABUNG KEBAJIKAN STAF DAN INSURANS BERKELOMPOK UPSI

December 12, 2018

Untuk makluman, perlindungan takaful ini telah dilaksanakan secara rasminya pada 01/05/2016 dan diuruskan oleh Unit Kebajikan Staf, Bahagian Sumber Manusia, UPSI. Seramai 767 orang staf UPSI telah mencarum dimana dengan hanya potongan sebanyak RM5.00, staf layak untuk mencarum di dalam Tabung Kebajikan Staf dan Skim Insurans Berkelompok. Justeru, sebagai penyampaian maklumat kepada staf berhubung perkara-perkara yang dilindungi, bersama-sama ini disertakan brosur berkenaan untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.

PERLINDUNGAN TAKAFUL TABUNG KEBAJIKAN STAF DAN INSURANS BERKELOMPOK UPSI

Untuk makluman, perlindungan takaful ini telah dilaksanakan secara rasminya pada 01/05/2016 dan diuruskan oleh Unit Kebajikan Staf, Bahagian Sumber Manusia, UPSI. Seramai 767 orang staf UPSI telah mencarum dimana dengan hanya potongan sebanyak RM5.00, staf layak untuk mencarum di dalam Tabung Kebajikan Staf dan Skim Insurans Berkelompok. Justeru, sebagai penyampaian maklumat kepada staf berhubung perkara-perkara yang dilindungi, bersama-sama ini disertakan brosur berkenaan untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.