Hebahan

Insuran

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk, dan petikan Minit Mesyuarat Pengurusan Eksekutif Universiti Bil.9/2016, bertarikh 16 Mac 2016 berhubung kelulusan Penubuhan Tabung Kebajikan Staf dan Skim Insurans Berkelompok Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) adalah berkaitan. Untuk makluman, perlindungan…
Read more