PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

Hebahan

PERLINDUNGAN TAKAFUL TABUNG KEBAJIKAN STAF DAN INSURANS BERKELOMPOK UPSI

Untuk makluman, perlindungan takaful ini telah dilaksanakan secara rasminya pada 01/05/2016 dan diuruskan oleh Unit Kebajikan Staf, Bahagian Sumber Manusia, UPSI. Seramai 767 orang staf UPSI telah mencarum dimana dengan hanya potongan sebanyak RM5.00, staf layak untuk mencarum di dalam…
Read more

Insuran

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk, dan petikan Minit Mesyuarat Pengurusan Eksekutif Universiti Bil.9/2016, bertarikh 16 Mac 2016 berhubung kelulusan Penubuhan Tabung Kebajikan Staf dan Skim Insurans Berkelompok Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) adalah berkaitan. Untuk makluman, perlindungan…
Read more