PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

TAHNIAH: Anugerah Kecemerlangan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) HRMIS 2018

July 5, 2019

02 Julai 2019 | UPSI berjaya meraih Anugerah Kecemerlangan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) HRMIS 2018 atas pencapaian cemerlang 100% memenuhi TIGA (3) KPI yang ditetapkan iaitu; Pemurnian data; Data perjawatan HRMIS; dan MyPost (bilangan perjawatan dan penamatan perkhidmatan).

TAHNIAH kepada semua warga UPSI terutamanya Pendaftar dan Bahagian Sumber Manusia (BSM) dalam memastikan Universiti berjaya memenuhi KPI ini yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Semoga kecemerlangan ini dapat diteruskan selaras dengan hasrat UPSI untuk menjadi sebuah Universiti yang 3R: Relevant, Respect & Referred.

#cemerlangbersama #upsino1pendidikan #upsithenextlevel #UPSIMalaysia#WELOVEUPSI