PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

Iklan Jawatan Kosong (Akademik)

October 30, 2019

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) mempelawa para pemohon yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan di UPSI bagi tahun 2019. Jika anda seorang yang berkelayakan, komited dan pro-aktif untuk bersama kami menuju ke arah kebitaraan dan kecemerlangan pendidikan, berikut adalah kekosongan jawatan di Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

 BIL

 

      JAWATAN

 

   GRED

 

      FAKULTI

 

    BIDANG

 

         SUB-BIDANG

 

  1 PENSYARAH UNIVERSITI DS51 / DS45 Pusat Bahasa dan Pengajian Umum Bahasa Melayu Bahasa Melayu
  2 PENSYARAH UNIVERSITI DS51 / DS45 Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif Reka Bentuk Animasi 2D Animation 3D Modeling 3D Animation Special Effects Virtual Reality
Reka Bentuk Permainan Digital Game Design Games Level Design Games Production & Management Character Design Art

KEMUDAHAN DAN ELAUN

GRED JAWATAN
IMBUHAN TETAP PERUMAHAN IMBUHAN TETAP KERAIAN/IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM
Pensyarah Kanan – Gred DS51                 RM700.00              RM600.00
Pensyarah – Gred DS45                  RM700.00              RM300.00

SYARAT-SYARAT MEMOHON

  1. Keutamaan adalah kepada calon yang mempunyai kelayakan Ph.D dalam pelbagai bidang seperti dinyatakan.
  2. Mempunyai dedikasi yang tinggi sebagai pendidik, terlibat aktif dalam aktiviti penyelidikan perundingan dan penerbitan serta khidmat masyarakat.

TARAF JAWATAN
Tetap

KEWARGANEGARA DAN HAD UMUR / CITIZENSHIP AND AGE LIMIT
Calon-calon pelantikan terus hendaklah warganegara Malaysia berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

Appointed candidates are to be aged not less than 18 years old on the end date of application.

PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN/ CONDITIONS OF SERVICE
Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Officials who entered the above service is subject to the terms of service scheme currently in force and the amendments made to it from time to time.

CARA MEMOHON/ HOW TO APPLY
Pemohon Warganegara hendaklah mengisi semua maklumat yang diperlukan dalam Sistem Online di pautan http://myjobs.upsi.edu.my/.

Malaysians applications are to be made thru Online via http://myjobs.upsi.edu.my/.
Foreigners or Non-Malaysian applications are to submit with the form and documents listed.

PENTING / IMPORTANT:
Pemohon yang tidak menerima apa-apa maklumbalas dari UPSI dalam tempoh enam (6) bulan selepas tarikh tutup, permohonan hendaklah dianggap tidak berjaya.

If an applicant do not receive any notifications within the period of six (6) months, it is then considered unsuccessful.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

31 DISEMBER 2019

 

Talian telefon Bahagian Sumber Manusia telah pulih!