PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

TERKINI : Iklan Jawatan Kosong Kontrak Bukan Akademik

November 2, 2021

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ingin mempelawa calon di kalangan Warganegara Malaysia yang dinamik, inovatif dan bercita-cita tinggi untuk bersama-sama merealisasikan wawasan universiti sebagai UPSI No. 1 Pendidikan di Malaysia dan  berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan serta berkelayakan dalam bidang yang berkaitan untuk mengisi jawatan di UPSI.

Senarai kekosongan jawatan adalah seperti berikut:-

 BIL

KUMPULAN PERKHIDMATAN

JAWATAN

   GRED

   TARAF

     TARIKH
     TUTUP

  1.

Kumpulan Pelaksana

Pengawal Keselamatan (.pdf)

  KP11

    Tetap

  12/11/2021

  2.

Pengurusan & Profesional

Skim Perkhidmatan Khas Universiti
(Arkitek Lanskap). (.pdf)

     41

  Kontrak

14/11/2021

  3.

Kumpulan Pelaksana

Skim Perkhidmatan Khas Universiti (Penolong Pegawai Penyelidik / Teknologi Maklumat) (.pdf)

     29

  Kontrak

  4.

Kumpulan Pelaksana

Skim Perkhidmatan Khas Universiti (Pentadbiran) (.pdf)

     19

  Kontrak

  5.

Sokongan

Skim Perkhidmatan Khas Universiti (Pembantu Operasi / Penyelamat Kolam / Pengasuh) (.pdf)

     11

  Kontrak

6.

Pengurusan & Profesional

Pegawai Tadbir (.pdf)

    N41

  Kontrak

28/11/2021

PANDUAN PERMOHONAN

 1. Pemohon perlu mendaftar dan mempunyai akaun dengan Online Job Application UPSI (myjobs.upsi.edu.my).
 2. Untuk permohonan jawatan kali kedua dan seterusnya, pemohon tidak perlu mendaftar semula atau mewujudkan akaun baru, sebaliknya hanya perlu mengemaskini jawatan yang dipohon dalam akaun sedia ada.
 3. Permohonan secara atas talian perlu diisi dengan lengkap kerana permohonan akan diproses menggunakan permohonan atas talian Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak dan tidak akan diproses.
 4. Setelah permohonan lengkap diisi,
  a) sila cetak dan pastikan gambar berjaya dimuat naik/dilekatkan;
  b) sila sertakan salinan keputusan-keputusan peperiksaan, sijil-sijil Kokurikulum dan sebagainya yang berkaitan (yang telah disahkan oleh Pegawai Kerajaan Gred 41 dan ke atas);
  c) cetakan permohonan dihantarkan ke alamat seperti di bawah;
  d) pemohon yang terdiri daripada warga UPSI (kakitangan bertaraf kontrak / sementara) perlu menghantar permohonan bersama surat iringan kepada Pendaftar UPSI melalui Ketua Pusat Tanggungjawab (PTj).
 5. Pemohon perlu menyemak dari semasa ke semasa pengumuman yang dibuat di bahagian Berita/Maklumat Terkini di myjob.upsi.edu.my untuk mengetahui status terkini permohonan. Pihak UPSI tidak akan bertanggungjawab jika pemohon mendakwa tidak mengetahui mengenai status permohonannya disebabkan pemohon tidak menyemak status permohonan secara atas talian di ruangan tersebut.
 6. Pemohon diminta mengisi maklumat alamat emel yang aktif. Permohonan secara atas talian ini akan menggunakan emel sebagai salah satu medium komunikasi antara pihak UPSI dan pemohon. Pihak UPSI tidak akan bertanggungjawab jika pihak pemohon tidak menerima makluman yang dihantar secara emel kepada pemohon yang disebabkan oleh pemohon tidak mengakses emelnya.
 7. Pemohon tidak boleh dikalangan pelajar yang sedang mengikuti program Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Bagi pemohon yang telah habis belajar tetapi belum bergraduat, sila kemukakan salinan surat tamat pengajian.
 8. Calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk ditemu duga.
 9. Pemohon yang tidak menerima sebarang maklum balas dari UPSI dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan, permohonan dianggap tidak berjaya.
 10. Sila hantarkan permohonan ke:

    Unit Perjawatan
    Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
    Universiti Pendidikan Sultan Idris
    35900 Tanjung Malim, Perak

11. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Unit Perjawatan, BSM : 05 – 450 6328 / 6399 / 6339 / 6340