PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

TERKINI: Iklan Kenaikan Pangkat Kakitangan Bukan Akademik

September 9, 2021

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) ingin mempelawa kakitangan UPSI bertaraf tetap yang dinamik, inovatif dan bercita-cita tinggi untuk bersama-sama merealisasikan wawasan universiti sebagai UPSI No. 1 Pendidikan di Malaysia. Selaras dengan hasrat ini calon-calon yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengemukakan permohonan bagi jawatan berikut:-

 BIL

KUMPULAN PERKHIDMATAN

JAWATAN

 GRED

TARAF

KEKOSONGAN

  1

 

 

Kumpulan Pengurusan
dan  Profesional

 

 

Pustakawan

S48

  Tetap

1

  2

Pegawai Teknologi Maklumat

F48

Tetap

1

  3

Jurutera/Juruukur Bahan/
Arkitek Landskap

J48

Tetap

1

Tarikh tutup permohonan jawatan-jawatan yang diiklankan adalah pada 23 September 2021 (Khamis).

Klik DISINI untuk maklumat lanjut berkenaan kenaikan pangkat bagi jawatan yang diiklankan.