Kehadiran

  1. Taklimat Modul Kehadiran Staf (.pdf)
  2. Garis Panduan Pengurusan Kehadiran Staf UPSI (.pdf) 
  3. Carta Alir Warna Kad Kehadiran (.pdf)

      Warna kad kehadiran akan berubah dari kuning ke hijau atau hijau ke merah disebabkan
      perkara-perkara berikut:

      ~ Tiada rekod mengetik kad pekerja semasa datang atau pulang pejabat dan staf tidak
         menyatakan sebarang alasan ke atas kelewatan atau ketidakhadiran berkenaan
      ~ Alasan bagi kelewatan atau ketidakhadiran tidak dinyatakan
      ~ Alasan bagi kelewatan atau ketidakhadiran telah dinyatakan, namun Pegawai Penyelia tidak
         mengambil sebarang tindakan.

Untuk sebarang pertanyaan, sila berhubung dengan Unit Pentadbiran dan Kewangan Bahagian Sumber Manusia – 6344 / 6879 / 6858.