PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

Kehadiran

  1. Taklimat Modul Kehadiran Staf (.pdf)
  2. Garis Panduan Pengurusan Kehadiran Staf UPSI (.pdf) 
  3. Carta Alir Warna Kad Kehadiran (.pdf)

 Nota:

Warna kad kehadiran akan berubah dari kuning ke hijau atau hijau ke merah disebabkan perkara-perkara berikut:

~ Tiada rekod mengetik kad pekerja semasa datang atau pulang pejabat dan staf tidak menyatakan sebarang alasan ke atas kelewatan atau ketidakhadiran berkenaan
~ Alasan bagi kelewatan atau ketidakhadiran tidak dinyatakan
~ Alasan bagi kelewatan atau ketidakhadiran telah dinyatakan, namun Pegawai Penyelia tidak mengambil sebarang tindakan.

Untuk sebarang pertanyaan, sila berhubung dengan Unit Pentadbiran dan Kewangan Bahagian Sumber Manusia – 6344 / 5604 / 5606.