Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

Senarai dan jenis borang LNPT yang telah diluluskan penggunaannya untuk panduan staf UPSI:

P.U.(A) 1/2012     
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) *Pindaan terhadap P.U.(A)2005     


Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002
  
Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan

Lampiran A2 – Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Malaysia

Lampiran A3 – Sasaran Kerja Tahunan      


Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007
  
Panduan Pengurusan Pejabat  


Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2009
  
Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam      


Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2009
  
Borang Penilaian Prestasi Khas Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam    

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2012  
Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cemerlang dan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 

Kakitangan

Nama Borang

Kategori Kakitangan

Akademik

LNPT Akademik (JUSA/DS54/53/52/51/45)

Kakitangan Akademik yang melapor diri bermula Januari pada tahun penilaian

LNPT Akademik Pentadbiran Dalam Fakulti (JUSA/DS54/53/52/51/45)

Kakitangan Akademik yang memegang jawatan pentadbiran dalam fakulti

LNPT Akademik Pentadbiran Luar Fakulti (JUSA/DS54/53/52/51/45)

Kakitangan Akademik yang memegang jawatan pentadbiran di luar fakulti

LNPT Akademik Kurang 12 Bulan (JUSA/DS54/53/52/51/45)

Kakitangan Akademik yang melapor diri bermula Februari – Jun pada tahun penilaian

LNPT Pensyarah Sementara/ Tutor/  Sarjana Utama/Skim Tenaga Pengajar Khas

Kakitangan Akademik yang berstatus sementara

LNPT Pengurusan Tertinggi Sektor Awam (JUSA)

Kakitangan Akademik / Pentadbiran yang memegang jawatan pengurusan tertinggi Gred JUSA

*LNPT Kurang 6 Bulan Perkhidmatan

**Kakitangan yang melapor diri bermula  Julai pada tahun penilaian

*LNPT Cuti Belajar (Sabatikal/Post Doctoral/SLAB/SLAI)

***Kakitangan Akademik / Pentadbiran yang sedang Cuti Belajar

Kakitangan

Nama Borang

Kategori Kakitangan

Pentadbiran

LNPT Pengurusan Tertinggi Sektor Awam (JUSA)

Kakitangan Akademik / Pentadbiran yang memegang jawatan pengurusan tertinggi Gred JUSA

LNPT Pentadbiran Pengurusan & Profesional

Kakitangan Pentadbiran Gred 41 hingga 54

LNPT Pentadbiran Sokongan (I)

Kakitangan Pentadbiran Gred 29 hingga 40

LNPT Pentadbiran Sokongan (II)

Kakitangan Pentadbiran Gred 1 hingga 28

*LNPT Kurang 6 Bulan Perkhidmatan

**Kakitangan yang melapor diri bermula  Julai pada tahun penilaian

*LNPT Cuti Belajar (Sabatikal/Post Doctoral/SLAB/SLAI)

***Kakitangan Akademik / Pentadbiran yang sedang Cuti Belajar

Rujukan:

   * Borang ini diisi secara manual
 ** Untuk semua skim perkhidmatan (tetap/kontrak/sementara/SPKU)
*** Diurus oleh Unit Cuti Belajar