Manual Sistem

Sebagai pemangkin dalam usaha meningkatkan profesiolisme pentadbiran dengan memperkenalkan budaya kerja berkonsep ICT di Bahagian Sumber Manusia.

      No. Tajuk           Muat Turun
       1. Manual Penggunaan Profil Kakitangan                 (.pdf)
       2. Manual Penggunaan Aplikasi Latihan
a) Permohonan Latihan (Training) Anjuran Dalaman Online                 (.pdf)
b) Kemaskini Latihan (Training) yang telah diberi                 (.pdf)
       3. Manual Penggunaan Penilaian Prestasi
a) Manual Pengguna Penilaian Prestasi (PYD)                 (.pdf)
b) Manual Pengguna Penilaian Prestasi (PPP)                 (.pdf)
c) Manual Pengguna Penilaian Prestasi (PPK)                 (.pdf)
       4. Manual Penggunaan Saraan Baru Perkhidmatan Awam(SBPA)                 (.pdf)
       5. Manual Penggunaan Modul Perubatan (Klinik Panel)                 (.pdf)
       6. Manual Penggunaan Perubatan Staf                 (.pdf)
       7. Manual Penggunaan My UPSI Portal                 (.pdf)
       8. Manual Panduan Instalasi SMBU Executable Files

                (.pdf)

       9. Manual Panduan Penetapan Semula/ Penukaran Kata Laluan Akaun Pengguna Sistem Maklumat Bersepadu Universiti                 (.pdf)