PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

Manual Sistem

Sebagai pemangkin dalam usaha meningkatkan profesiolisme pentadbiran dengan memperkenalkan budaya kerja berkonsep ICT di Bahagian Sumber Manusia.

Manual Penggunaan Penilaian Prestasi :

1) Manual Pengguna Penilaian Prestasi (PYD) (.pdf)
2) Manual Pengguna Penilaian Prestasi (PPP) (.pdf)
3) Manual Pengguna Penilaian Prestasi (PPK) (.pdf)

1) Manual Penggunaan Profil Kakitangan (.pdf)

2) Manual Penggunaan Saraan Baru Perkhidmatan Awam(SBPA) (.pdf)

1) Manual Penggunaan Modul Perubatan (Klinik Panel) (.pdf)

2) Manual Penggunaan Perubatan Staf (.pdf)

1) Manual Usage of MyUPSI Portal (.pdf)

2) Manual Usage of Password Setting / System Access (.pdf)

Manual Penggunaan Aplikasi Latihan :

1) Permohonan Latihan (Training) Anjuran Dalaman Online (.pdf)
2) Kemaskini Latihan (Training) yang telah diberi (.pdf)
3) Manual Permohonan CPD Anjuran PTj (.pdf)

Talian telefon Bahagian Sumber Manusia telah pulih!