PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

Garis Panduan

DOKUMEN

1. Garis Panduan Pengurusan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) (.pdf)

 • P.U.(A) 1/2012
 • Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) *Pindaan terhadap P.U.(A) 2005 (.pdf)

 • Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002
  Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan (.pdf)
 • Lampiran A2 – Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam Malaysia (.pdf)
 • Lampiran A3 – Sasaran Kerja Tahunan (.pdf) 

 • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007
  Panduan Pengurusan Pejabat (.pdf)

 • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2009
  Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam (.pdf)

 • Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2009
  Borang Penilaian Prestasi Khas Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam (.pdf)

 • Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun Tahun 2012
  Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cemerlang dan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (.pdf)

2. Garis Panduan Pengurusan Kehadiran Staf UPSI (.pdf)

3. Garis Panduan Dasar Pemisah (Exit Policy) Bagi Pegawai Yang Berprestasi Rendah (.pdf)

4. Garis Panduan Pengurusan Fail dan Rekod UPSI (.pdf)

 1. Garis Panduan bagi permohonan perjalanan ke luar negara atas urusan rasmi dan urusan persendirian secara atas talian bagi staf Universiti Pendidikan Sultan Idris (.pdf)
 2. Garis Panduan Cuti Gantian Pegawai Universiti Pendidikan Sultan Idris. (.pdf)
 3. Garis Panduan Mengenai Peraturan Melaksanakan Pekerjaan Luar Universiti Pendidikan Sultan Idris (.pdf)

DOKUMEN

  1. Garis Panduan Urusan Tuntutan Pembayaran Balik Pembelian Kasut (.pdf)
  2. Garis Panduan Kemudahan Perubatan Untuk Ibu Bapa yang Sah kepada Pesara UPSI yang berpencen (.pdf)
  3. Garis Panduan Pengurusan Ex-Gratia Bencana Kerja (.pdf)
   ** Pekeliling Ex-Gratia Bencana Kerja Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan (.pdf)

DOKUMEN

A. Pelantikan

 1. Dasar dan Garis Panduan Bagi Permohonan Pelantikan Skim Perkhidmatan Khas Universiti (SPKU) Bagi Staf Pentadbiran Universiti Pendidikan Sultan Idris (.pdf)
 2. Garis Panduan dan Prosedur Pelantikan Pensyarah dan Tutor Sambilan (.pdf)
 3. Garis Panduan dan Prosedur Pelantikan Penunjuk Ajar Sambilan (.pdf) 
 4. Garis Panduan Pelantikan Skim Tenaga Felo Perunding Dan Skim Tenaga Felo Penyelidik (.pdf) 
 5. Garis Panduan Pelantikan Personel MySTEP (.pdf)
 6. Garis Panduan Bagi Permohonan Pelantikan Skim Perkhidmatan Khas Universiti (SPKU) Dan Kontrak MyPPSM 2022 Bagi Staf Pentadbiran.(.pdf)

B. Kenaikan Pangkat

 1. Dasar dan Garis Panduan Permohonan Kenaikan Pangkat bagi Skim perkhidmatan Guru Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris secara Timebased (.pdf)
 2. Dasar dan Garis Panduan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat bagi Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Latihan Vokasional (PPLV) (.pdf)

C. Lain-lain

 1. Garis Panduan Pelaksanaan Expert@UPSI Secara Online Bagi Staf Akademik UPSI (.pdf)
  • Soalan Lazim Expert@UPSI (.pdf)

  2. Garis Panduan Skim Khidmat Budiman (.pdf)

DOKUMEN

Garis Panduan Pengurusan Pelajar Latihan Industri (.pdf)

DOKUMEN

 1. Garis Panduan Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB)/Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI) (.pdf)
 2. Carta Alir Permohonan Hadiah Latihan Persekutuan (HLP).(.pdf)
 3. Garis Panduan Skim Latihan Khas Kakitangan Akademik dan Pentadbiran (SLKKAP) (.pdf)
 4. Garis Panduan Skim Post Doktoral (.pdf)
 5. Garis Panduan Skim Pelajar Holistik UPSI (.pdf)
 6. Garis Panduan Pelantikan Skim Tenaga Akademik Pakar/Pengajar Pelawat UPSI (.pdf)  
 7. Kadar Elaun Dalam Negara dan Luar Negara (.pdf)