PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

Majlis

Facebook Live : http://fb.com/UPSIMalaysia

APC 2022 Design Final-03

SLOT SARINGAN KESIHATAN KENDIRI DAN MyPsyD

15 Mei 2024

SESI MENANDATANGANI AKU JANJI BERSAMA PENDAFTAR

02 April 2024

Seramai 39 orang kakitangan UPSI yang baharu melapor diri pada bulan Februari hingga Mac 2024 telah menghadiri sesi pada kali ini. Selain diadakan Sesi Aku Janji, Pendaftar UPSI juga turut menyampaikan amanat dan penerangan berkenaan peraturan-peraturan Universiti.

RABU QALBU KELAB HERO – JOM MASAK BUBUR LAMBUK

03 April 2024

RABU QALBU KELAB HERO – Board Games

20 Mac 2024

RABU QALBU KELAB HERO – PELAJARI ASAS RENANG

28 Februari 2024