PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

Borang

Senarai Borang Unit Kebajikan Staf

 1. Permohonan Skim Tabung Kebajikan Staf & Insurans Berkelompok UPSI (.pdf)
 2. Borang Makluman Kematian Suami/Isteri/Ibu/Bapa/Anak (.pdf)
 3. Borang Permohonan Tuntutan Elaun Masuk Wad (.pdf)
 4. Borang Bantuan Bencana Alam dan Kebakaran (.pdf)
 5. Borang Tuntutan Caj Rawatan Di Klinik/ Hospital Kerajaan (.pdf)
 6. Borang Aduan Bagi Pengubahsuaian Pakaian Seragam (.pdf)
 7. Borang Perubatan 1/09 (Sara Ubat) (.pdf)
 8. Borang Tuntutan Bayaran Balik Premium Perlindungan Insurans Perjalanan (.pdf)
  **Ceraian SR.2.4.1 – Kemudahan Perlindungan Insurans Perjalanan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian (.pdf)
 9. Borang Permohonan Bayaran Skim Ex-Gratia Bencana Kerja (.pdf)

Senarai Borang Unit Teknologi Maklumat

 1. Borang Permohonan Akses sistem dan Penetapan Kata Laluan (JSM-IT-1) (.pdf)
 2. Borang Permohonan Hebahan (Laman Web) (JSM-IT-2) (.pdf)
 3. Borang Permohonan Akaun Portal dan Emel (JSM-IT-3) (.pdf)
 4. Borang Permohonan Data dan Laporan Baru (JSM-IT-4) (.pdf)
 5. Borang Aduan Aplikasi HRMIS (JSM-IT-5) (.pdf)

Senarai Borang Unit Pentadbiran & Kewangan

 1. Borang Penghantaran Mel Universiti (.pdf) (.doc)
 2. Borang Tuntutan Panjar Wang Runcit (Untuk kegunaan Bahagian Sumber Manusia sahaja) (.pdf) (.doc)
 3. Borang Perolehan Bahagian Sumber Manusia (Untuk kegunaan Bahagian Sumber Manusia sahaja)
   ** Perlu dicetak dengan menggunakan kertas berwarna biru (.pdf) (.doc)
 4. Borang Tempahan Jamuan Bahagian Sumber Manusia (Untuk Kegunaan Bahagian Sumber Manusia sahaja) (.pdf) (.doc)
 5. Borang Permohonan Jubah Universiti (.pdf) 
 6. Borang Kebenaran Pulang Awal Satu Jam kepada Pegawai Wanita Mengandung (Lampiran A) (.pdf)
  a) Carta Alir Pelaksanaan (.pdf)
  b) Garis Panduan 
  (.pdf)
 7. Borang Kebenaran Pulang Awal Satu Jam kepada Pegawai Lelaki yang bekerja di lokasi berdekatan dengan Pegawai Wanita (Isteri) yang mengandung. (Lampiran B) (.pdf)
 8. Borang Pemilihan Waktu Peringkat (WP) (.pdf)
 9. Borang Pemilihan Bekerja Dari Rumah / WFH (.pdf) 
  a) Laporan Harian Bekerja Dari Rumah (WFH) (.doc) 
 10. Borang Permohonan Pembatalan Cuti Rehat (Untuk kegunaan Bahagian Sumber Manusia sahaja) (.pdf)
 11. Borang Pemilihan Waktu Peringkat (WP) Bagi Bulan Ramadhan (.pdf)
 12. Nota Serah Tugas (.doc) 

Pelupusan Fail

 1. Arkib_1_08 (.doc)
 2. Arkib_2_08 (.doc)
 3. Arkib_3_08 (.doc)
 4. Arkib_5_08 (.doc)
 5. Arkib_6_08 (.doc)
 6. Arkib_7_08 (.doc)
 7. Arkib_8_08 (.doc)
 8. Arkib_9_08 (.doc)
 9. Arkib_10_08 (.doc)
 10. Arkib_11_08 (.doc)
 11. Arkib_12_08 (.doc)
 12. Kewangan_Arkib4_08 (.doc)
 13. Kewangan_Arkib13_08 (.doc)
 14. Jadual Pelupusan Rekod AM-ARKIB (.pdf)
 15. Jadual Pelupusan Rekod Kewangan Dan Perakaunan (.pdf)

Senarai Borang Unit Perjawatan

PELANTIKAN :

(A) AKADEMIK

 1. Borang Permohonan Jawatan Pensyarah dan Tutor Sambilan (Sila cetak pada kertas warna HIJAU) (.pdf)
 2. Borang Permohonan Jawatan Penunjuk Ajar Sambilan (Sila cetak pada kertas warna BIRU) (.pdf)
 3. Borang Perakuan Jawatankuasa Kesepakaran Fakulti Bagi Permohonan Jawatan Akademik Gred DS45 & DS51 (.pdf)
 4. Borang Permohonan Jawatan Pensyarah Antarabangsa (.pdf)
 5. Borang KPI Bagi Penilaian Staf Akademik Pelantikan/Pelanjutan Kontrak (Pensyarah/Profesor Madya/Profesor) (.pdf)
 6. Borang KPI Bagi Penilaian Staf Akademik Pelantikan/Perlanjutan Kontrak (SSU/STPK/GB/PPP/KT) (.pdf)
 7. Borang KPI Bagi Penilaian Pelanjutan Kontrak Staf Akademik (Antarabangsa) (.pdf)
 8. Borang Perakuan Jawatankuasa Kesepakaran Fakulti Bagi Lantikan Pensyarah Universiti Gred Khas C (VK7) (.pdf)
 9. Borang Skor Kriteria Lantikan Pensyarah Universiti Gred Khas C (VK7) (.pdf)
 10. Borang Perakuan Jawatankuasa Kesepakaran Fakulti Bagi Lantikan Pensyarah Universiti Gred DS53 (.pdf)
 11. Borang Skor Kriteria Lantikan Pensyarah Universiti Gred DS53 (.pdf)
 12. Borang Cadangan Penilai Luar Bagi Permohonan Jawatan Pensyarah Universiti (DS53/VK5/VK6/VK7) (.pdf)
 13. Borang Lantikan Felo (.pdf)** Perlu dicetak dengan menggunakan kertas berwarna merah jambu.
  ~ Garis Panduan Pelantikan Skim Tenaga Felo Perunding Dan Skim Tenaga Felo Penyelidik (.pdf)
 14. Borang Penilaian Pencapaian Felo (.pdf)** Perlu dicetak dengan menggunakan kertas berwarna merah jambu.
 15. Borang Perakuan Jawatankuasa Kesepakaran Fakulti Bagi Permohonan Lantikan Jawatan Pensyarah Universiti Gred DS53 (Kontrak) (.pdf)
 16. Borang Skor Markah Kriteria Lantikan Pensyarah Universiti Gred DS53 (Kontrak) (.pdf)
 17. Borang Perakuan Jawatankuasa Kesepakaran Fakulti Bagi Permohonan Lantikan Jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C VK7 (Kontrak) (.pdf)
 18. Borang Skor Markah Kriteria Lantikan Pensyarah Universiti Gred Khas C VK7 (Kontrak) (.pdf)


(B) BUKAN AKADEMIK

 1. Application form/Continuation Contract Positions (Kindly print out on a YELLOW paper) (.pdf)
 2. Borang Permohonan Jawatan Kakitangan Bukan Akademik (Dalaman) (.pdf)
 3. Borang Permohonan Pelantikan / Pelantikan Semula Kontrak MySTEP (.pdf)** Perlu dicetak dengan menggunakan kertas berwarna kuning.
 4. Borang Permohonan Pelantikan / Pelantikan Semula Kontrak Staf Pentadbiran. (.pdf)**Perlu dicetak dengan menggunakan kertas berwarna kuning.

KENAIKAN PANGKAT :

(A) AKADEMIK

 1. Senarai Semak Permohonan Kenaikan Pangkat Pensyarah Kanan, Profesor Madya dan Profesor (.doc)
 2. Borang Cadangan Penilai Luar Oleh Jawatankuasa Kesepakaran Fakulti (.pdf)
 3. Borang Penilai Luar Bagi Kenaikan Pangkat (.pdf)
 4. Borang Perujuk Peribadi Calon Bagi Permohonan Kenaikan Pangkat (.doc)
 5. Borang Kenaikan Pangkat ke Gred DS52 Grade DS52 (.pdf)
 6. Borang Perakuan Jawatankuasa Kesepakaran Fakulti Bagi Kenaikan Pangkat Gred DS52 (.pdf).
 7. Borang Kenaikan Pangkat ke Gred Khas VK6 (Sains Sosial & Kemanusiaan dan Sains & Teknologi) (.xls)
 8. Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Kakitangan Akademik (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan) (.pdf)
 9. Senarai Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Guru Bahasa:
  i) Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Kakitangan Akademik (Guru Bahasa) (.pdf)
  ii) Borang Senarai Semak Permohonan Kenaikan Pangkat Time-Based (.pdf)
  iii) Ringkasan Pencapaian Kriteria Kenaikan Pangkat Time-Based (.doc)
 10. Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Pensyarah Universiti Gred DS52 (Tanpa Ph.D Dengan Tempoh 10 Tahun) (.pdf)
 11. Senarai Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Latihan Vokasional:
  i) Borang Senarai Semak Permohonan (.pdf)
  ii) Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Latihan Vokasional (.pdf)
  iii) Borang Penilaian Tahap Kecemerlangan (diisi oleh Jawatankuasa Kesepakaran Fakulti) (.pdf)
  iv) Borang Penilaian Tahap Kecemerlangan (diisi oleh calon)  (.doc)
 12. Kriteria dan Borang Permohonan Kenaikan Pangkat 4 Trek:
  i) Kriteria Kenaikan Pangkat 4 Trek:
     a. Pensyarah Universiti Gred DS54 (.pdf)
     b. Pensyarah Umiversiti Gred Khas C (VK7) (.pdf)
  ii) Borang Permohonan Kenaikan Pangkat ke Gred DS54:
      a. Trek Umum (.pdf) 
      b. Trek Pengajaran (.pdf) 
      c. Trek Penyelidikan (.pdf)
      d. Trek Kepimpinan:
           •  Borang Permohonan Kenaikan Pangkat ke Gred DS54 (DS54 – Trek Kepimpinan (B1) Pind.1) (.pdf)
           •  Borang Pencapaian bagi kriteria khusus Trek Kepimpinan (DS54 & VK7 – Trek Kepimpinan (B2)) (.pdf)
  iii) Borang Permohonan Kenaikan Pangkat ke Gred VK7:
       a. Trek Umum (.pdf)
       b. Trek Pengajaran (.pdf)
       c.  Trek Penyelidikan (.pdf)
       d. Trek Kepimpinan:
            •  Borang Permohonan Kenaikan Pangkat ke Gred VK7 (VK7 – Trek Kepimpinan (B1) Pind.1) (.pdf)
            •  Borang Pencapaian bagi kriteria khusus Trek Kepimpinan (DS54 & VK7 – Trek Kepimpinan (B2)) (.pdf)
  iv) Borang Kesepakaran peringkat fakulti:
       a. Kenaikan pangkat ke Gred DS54 (.pdf)
       b. Kenaikan pangkat ke Gred VK7 (.pdf)
  v) Borang Pemilihan/Pertukaran Trek (.pdf) (Januari 2023)
 13. Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Ke Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Universiti Gred DS45 Yang Mempunyai Ijazah Doktor Falsafah) (.pdf)
 

(B) BUKAN AKADEMIK

 1. Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Kakitangan Bukan Akademik (Pengurusan  dan Prosesional) 2023 (.pdf)
 2. Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Kakitangan Bukan Akademik (Fleksi) 2023 (Sila cetak pada kertas warna BIRU) (.pdf)
 3. Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Kakitangan Bukan Akademik (Pelaksana) 2023 (.pdf)

LAIN – LAIN:

 1. Borang Lantikan Skim Khidmat Budiman (.pdf) ** Perlu dicetak dengan menggunakan kertas berwarna oren.
  ~ Garis Panduan Skim Khidmat Budiman (.pdf)

Senarai Borang Unit Perkhidmatan

 1. Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod. (UPSI/BSM/P04/B05) (PINDAAN 00) (Mohon kerjasama untuk mencetak dikertas berwarna HIJAU) (.pdf)
 2. Borang Permohonan Cuti Rehat (BSM/SM2/B/CUTI-01) (.pdf)
 3. Borang Kelulusan Cuti Sakit Tibi, Kusta dan Barah. (UPSI/BSM/P04/B06)(PINDAAN 01) (.doc)
 4. a) Borang Permohonan Melakukan Pekerjaan Luar Di Bawah Jadual Kedua (Seksyen 5), Peraturan-peraturan Tatatertib Badan-badan Berkanun, Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605) (.pdf)
  b) Borang Pengesahan Kelulusan Ketua Jabatan Bagi Tugas Berkaitan Penjanaan Kewangan Universiti, Aktiviti Pengkomersilan Dan Perundingan Yang Diluluskan Oleh Universiti (.pdf)
  ** Garis Panduan Mengenai Peraturan Melaksanakan Pekerjaan Luar Universiti Pendidikan Sultan Idris (.pdf)
 5. Borang Kelulusan Cuti Sakit Melebihi 90 Hari (.pdf)
 6. Borang Permohonan Cuti GCR (Extra) (.pdf) 
 7. Borang Akuan Sumpah bagi Permohonan Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) (.pdf)
 8. Borang Perakuan Tidak Hadir Ke Pejabat Atas Sebab-sebab Kecemasan Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil 1. Tahun 1986 (.pdf)
 9. Borang Permohonan Cuti Bersalin (.pdf)
 10. Borang Permohonan Pemberian Awal Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) (Sebanyak 90 Hari) (.pdf)
 11. Borang Permohonan Cuti Haji (.pdf)

Senarai Borang Unit Latihan

 1. Borang Penilaian Penceramah (.pdf)
 2. Borang Penilaian Program (.pdf)
 3. Borang Tempahan Makanan (.pdf)
 4. Borang Permohonan Mata SysCPD (Individu). (.pdf)
 5. Borang Permohonan Mata SysCPD (PTj) (.pdf)
 6. Borang Pencerapan Kursus Pensijilan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi bagi Pensyarah-Pensyarah Baru (.pdf)
 7. Borang Lapor Diri Latihan Industri / Praktikal (.pdf)
 8. Borang Permohonan Mengikuti Program Sangkutan (Attachment) (.pdf)
 9. Borang Pengesahan Tamat Program Sangkutan (Attachment) (.pdf)
 10. Borang Senarai Semak Keperluan dan Persiapan Kursus (.pdf)
 11. Borang Kursus Agensi Luar (.pdf)

Senarai Borang Unit Cuti Belajar

SLAB/SLAI

~ SEBELUM PENGAJIAN
1. Panduan Melengkapkan Perjanjian Cuti Belajar ( BCB 3). (.pdf)
2. Borang Semakan Sebelum Cuti Belajar. (.pdf)
3. Borang Permohonan Membawa Keluarga (BCB 5). (.pdf)
4. Moving Goods Allowance Form. (.pdf)

~ SEMASA PENGAJIAN
1. Borang Laporan Kemajuan Pengajian Siswazah (BCB 6) LKPS. (.pdf)

~ SELEPAS PENGAJIAN
1. Borang Pengesahan Lapor Diri (SLAB). (.pdf)
2. Borang Tuntutan Elaun Tesis KPT. (.pdf)

SABATIKAL

~ SEMASA PENGAJIAN
1. Borang Laporan Cuti Sabatikal (Part 1). (.pdf)
2. Borang Laporan Prestasi Cuti Sabatikal/ Post Doktoral. (.pdf)
3. Borang Laporan Kemajuan Pengajian Siswazah. (.pdf)

~ SELEPAS PENGAJIAN
1. Borang Laporan Akhir Cuti Sabatikal (Part 1). (.pdf)
2. Borang Lapor Diri Cuti Sabatikal. (.pdf)

SKIM PELAJAR HOLISTIK UPSI
1. Borang Permohonan Skim Pelajar Holistik UPSI. (.pdf)
2. Borang Pengesahan Tamat Pengajian Skim Pelajar Cemerlang / Skim Pelajar Holistik. (.pdf)

PROGRAM MOBILITI JANGKA PENDEK
1. Borang Permohonan Program Mobiliti Jangka Pendek. (.pdf)
2. Borang Pengesahan Lapor Diri Program Mobiliti Jangka Pendek. (.pdf)

PERMOHONAN HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN & PROFESIONAL)
1. Borang Permohonan Hadiah Latihan Persekutuan (Pengurusan & Profesional). (.pdf)