PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

HRMIS 2.0

Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia

HRMIS 2.0 atau Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia merupakan salah satu portal Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia untuk memastikan pengurusan Penjawat Awam lebih sistematik dan berintegriti.

MyHRMIS Mobile

Human Resource Management Information System Mobile

Aplikasi MyHRMIS Mobile merupakan aplikasi mudah alih terbaharu JPA yang merangkumkan kesemua fungsi dalam aplikasi MyHRMIS sedia ada iaitu MyHRMIS Cuti, MyHRMIS Profil, MyHRMIS eGL, MyHRMIS Self Check, MyHRMIS Care dan MyHRMIS Keluar Pejabat.

Ada pertanyaan? Hubungi kami dan kami akan membantu anda.

Nama Pengesah Rekod PTj

Talian telefon Bahagian Sumber Manusia telah pulih!