Academic Position

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN AKADEMIK TAHUN 2021

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) mempelawa para pemohon yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan di UPSI bagi tahun 2021. Jika anda seorang yang berkelayakan, komited dan pro-aktif untuk bersama kami menuju ke arah kebitaraan dan kecemerlangan pendidikan, berikut adalah kekosongan jawatan di Universiti Pendidikan Sultan Idris.

BIL

JAWATAN

GRED  & TARAF

Fakulti

Bidang

Sub-Bidang

Kriteria Pemilihan

1.

PENSYARAH UNIVERSITI

DS51 (Tetap)

Fakulti Muzik Dan Seni Persembahan

Pendidikan Muzik

Pendidikan Muzik

–       Mempunyai Ph.D dalam bidang yang berkaitan.

2.

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

DG41 (Kontrak)

–       Ijazah Sarjana Muda serta Diploma Pendidikan / Ijazah Sarjana Muda Pendidikan / Ijazah Sarjana Muda Kepujian serta Diploma Pendidikan / Ijazah Sarjana serta Diploma Pendidikan / Ijazah Doktor Falsafah serta Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

GAJI DAN KEMUDAHAN ELAUN

GRED JAWATAN

GAJI MINIMUM – GAJI MAKSIMUM

IMBUHAN TETAP DAN ELAUN SARA HIDUP

Pensyarah Kanan – Gred DS51

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan – Gred DG41

5,855 – 12,445

2,188 – 9.552

1,450.00

750.00

SYARAT-SYARAT UMUM
a.    Warganegara Malaysia; 
b.    Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; 
c.    Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa
       Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
       setaraf denganya oleh Kerajaan.

SYARAT-SYARAT KHUSUS
JAWATAN: PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS51 (TETAP) 
a.    Mempunyai kelayakan Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh
       kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
       dengannya. 
b.    Mempunyai dedikasi yang tinggi sebagai pendidik, terlibat aktif dalam aktiviti penyelidikan
       perundingan dan penerbitan serta khidmat masyarakat.   

JAWATAN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG41 (KONTRAK) 
a.    Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta
       Diploma Pendidikan / Ijazah Sarjana Muda Pendidikan / Ijazah Sarjana Muda Kepujian serta Diploma
       Pendidikan / Ijazah Sarjana serta Diploma Pendidikan / Ijazah Doktor Falsafah serta Diploma
       Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
b.    Kelebihan kepada calon yang mempunyai kemahiran bermain lebih daripada 1 alat berikut: Violin
       Classical, Viola, Cello, Guitar Classical, Guitar Modern, Modern Piano, Clarinet, Trombone, Flute dan
       Drum.

PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN
Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

CARA MEMOHON:

Pemohon Warganegara hendaklah mengisi semua maklumat yang diperlukan dalam Sistem Online di pautan http://myjobs.upsi.edu.my/

                               ATAU

Pemohon menghantar permohonan beserta CV kepada:

                      Unit Perjawatan
      Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
          Universiti Pendidikan Sultan Idris
             35900 Tanjung Malim, Perak

PENTING : Pemohon yang tidak menerima apa-apa maklumbalas dari UPSI dalam tempoh enam (6) bulan selepas tarikh tutup, permohonan hendaklah dianggap tidak berjaya.

            TARIKH TUTUP PERMOHONAN:
                        14 JULAI 2021