PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search
PEKELILING MENGENAI PEMBAHARUAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM (MAMPU)
Perhatian: Sebahagian dokumen yang boleh dimuat-turunkan disini adalah dalam format fail *.pdf (Adobe Portable Document). Anda perlu mempunyai aplikasiAdobe Acrobat Reader untuk melihat dan mengisi dokumen-dokumen tersebut. [Muat turun Adobe Acrobat Reader]
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991
pdf image Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja
Surat Pekeliling Am Bil. 11 Tahun 1981
pdf image Sistem Penggunaan Kad Perakam Waktu (Punch Card) Di Pejabat-Pejabat Kerajaan
Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2004
Surat Pekeliling Am Bil. 11 Tahun 1981 (Tambahan)
pdf image Penggunaan Sistem Perakam Waktu Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan