PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

Kerjaya

Jawatan Akademik

Guru Bahasa

Closing Date: 14/11/2023

Vacancy Details

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) mempelawa para pemohon yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan di UPSI bagi tahun 2023. Jika anda seorang yang berkelayakan, komited dan pro-aktif untuk bersama kami menuju ke arah kebitaraan dan kecemerlangan pendidikan, berikut adalah kekosongan jawatan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Klik disini untuk maklumat lanjut.

 

BIL

JAWATAN

GRED & TARAF

FAKULTI

BIDANG

KRITERIA PEMILIHAN

1

GURU BAHASA

DG41 (KONTRAK)

Fakulti Bahasa dan Komunikasi

– Bahasa Cina Mempunyai Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan

GAJI DAN KEMUDAHAN ELAUN

GRED JAWATAN

GAJI MINIMUM – GAJI MAKSIMUM

IMBUHAN TETAP DAN ELAUN SARA HIDUP

Guru Bahasa – Gred DG41 RM 2,188.00 – 9,552.00
Kenaikan Gaji Tahunan (KGT)
RM 225.00
Imbuhan Tetap Keraian – RM 300.00
Imbuhan Tetap Perumahan – RM 300.00
Elaun Bantuan Sara Hidup – RM 150.00

SYARAT – SYARAT UMUM

a. Warganegara Malaysia;
b. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
c. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf denganya oleh Kerajaan.

SYARAT – SYARAT KHUSUS

JAWATAN: GURU BAHASA GRED DG41 (KONTRAK)

a. Mempunyai kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.