PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

Unit Cuti Belajar

DIREKTORI

Pn. Anis Azlira binti Ali

Timbalan Pendaftar N48

Pn. Norul Haslina binti Alias

Penolong Pegawai Tadbir N29

Pn. Fazilah binti Zakaria

Pembantu Tadbir (P/O) N22

FUNGSI DAN PERANAN UNIT

FUNGSI DAN PERANAN UNIT

Unit Cuti Belajar komited untuk memenuhi keperluan kakitangan UPSI (Akademik & Bukan Akademik) untuk melanjutkan pengajian dalam bidang yang berkaitan pada semua peringkat.

  • Mengendalikan dan memproses permohonan Kakitangan Akademik di bawah skim SLAB/SLAI/ SABATIKAL/POST DOKTORAL/MOBILITI JANGKA PENDEK
  • Mengendalikan dan memproses permohonan Kakitangan Bukan Akademik di bawah skim SLKKAP
  • Temuduga Kakitangan Akademik/Bukan Akademik untuk perakuan Universiti bagi mendapatkan penajaan
  • Membawa permohonan Kakitangan Akademik ke Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mendapatkan penajaan
  • Mengendalikan permohonan-permohonan pelanjutan pengajian, mengumpul data, membentang kertas kerja, menghadiri seminar dll.
  • Menjadi urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Biasiswa & Cuti Belajar Universiti

Talian telefon Bahagian Sumber Manusia telah pulih!