PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

Unit Pengurusan Bakat

DIREKTORI

Pn. Anis Azlira binti Ali

Timbalan Pendaftar N48

Pn. Fazilah binti Zakaria

Pembantu Tadbir (P/O) N22

Pn. Suriani binti Shariff

Pembantu Tadbir (P/O) N19

Pn. Fazwin binti Zulkifli

Pembantu Tadbir (P/O) N19

FUNGSI DAN PERANAN UNIT

  • Mengenal pasti dan menilai bakat bakal-bakal pemimpin akademik dan pegawai pentadbir yang berpotensi tinggi bagi mengisi jawatan strategik.
  • Membina profil kompetensi kepemimpinan, profil personaliti dan analisis jurang kompetensi.
  • Melaksanakan latihan kepemimpinan, pementoran kepemimpinan dan program peningkatan kepemimpinan.
  • Mewujudkan kriteria dan memantau penilaian tahap kepemimpinan 360° dan penilaian tahap kesediaan bakat.
  • Memastikan kesinambungan kepimpinan yang cemerlang di UPSI dan mengekalkan bakal-bakal pemimpin yang berpotensi tinggi supaya terus berkhidmat di UPSI.

Talian telefon Bahagian Sumber Manusia telah pulih!