PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

HEBAHAN : Pengesahan Kehadiran Secara Dalam Talian (WFH)

Mei 20, 2020

Adalah dimaklumkan, pengesahan kehadiran kakitangan UPSI secara dalam talian (WFH) hanya boleh dibuat menggunakan aplikasi MyQRIS sahaja bermula tarikh 19 Mei 2020 (Selasa). Staf boleh mencapai aplikasi MyQRIS tersebut menerusi url seperti di bawah:

Aplikasi QR Integrated System (MyQRIS)

Sebarang perubahan pelaksanaan aplikasi akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Untuk makluman, paparan data kehadiran kakitangan yang terkini menerusi Portal MyUPSI berkemungkinan agak sedikit lewat daripada sebelum ini.

Sebarang masalah atau aduan, tuan/puan boleh emel ke myqris@ict.upsi.edu.my

Sekian, terima kasih.