PENERAJU KEBITARAAN PENDIDIKAN

Search

Unit Teknologi Maklumat

DIREKTORI

Pn. Rahayu binti Mangsor

Pegawai Teknologi Maklumat F44

En. Muhammad‎ Hazim‎ bin‎ Mohd‎ Halim‎

Skim Perkhidmatan Khas Universiti 41

Tn. Syed Mohd Adib bin Syed Mohd

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA32

Pn. Zaharah binti Abdul Mobin

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA32

Pn. Rohana binti Pauzi

Pembantu Tadbir (P/O) N22

Cik Nur Shuhada binti Hasni

Pembantu Tadbir (P/O) N19

FUNGSI DAN PERANAN UNIT

 • Pembangunan Sistem Sumber Manusia dan Pentadbiran (MYHRIS)
  • Membangun, meningkatkan dan penyelenggaraan Sistem Sumber Manusia dan Pentadbiran (MyHRIS)
  • Membuat kajian spesifikasi keperluan Sistem Maklumat Bersepadu di Bahagian Sumber Manusia (SMBU)
  • Mereka bentuk dan melaksanakan peningkatan aturcara, aplikasi serta menguji sistem yang dipertingkatkan/ diselenggara (sistem semasa/bud/ralat)
  • Menyediakan dokumentasi dan memberi latihan penggunaan sistem kepada pengguna modul yang berkenaan
 • Mengurus dan menyelenggara laman web BSM
 • Mengurus dan menyelenggara Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam (HRMIS)
  • Managing preparation and data delivery by batch to the HRMIS system
  • Menguruskan kemasukan dan pengemaskinian pemilik kompetensi secara terus ke sistem HRMIS.
  • Mengurus kemasukan dan pengemaskinian data melibatkan perubahan-perubahan maklumat bagi kes khas seperti Melaksanakan latihan penggunaan aplikasi HRMIS.
  • Mengurus kemasukan dan pengemaskinian data melibatkan perubahan-perubahan maklumat bagi kes khas seperti Melaksanakan latihan penggunaan aplikasi HRMIS.
  • Menguruskan Meja Bantuan HRMIS tahap ‘0’.
 • Menguruskan penyediaan dan penghantaran data Sistem Penyelarasan Maklumat Pengkalan Data Pengajian Tinggi IPTA KPT (MyMohes)
  • Menguruskan penyediaan data dan penghantaran data mengikut format laporan yang telah ditetapkan secara berkala ke sistem e-anjung MyMohes KPT. Unit juga bertanggungjawab memastikan semakan dan pengesahan data dibuat oleh pemilik data tersebut.
 • Menguruskan penyediaan akaun pengguna sistem
  • Unit juga bertanggungjawab dalam menyediakan akaun pengguna sistem kepada kakitangan baru melapor diri di Universiti bagi membolehkan capaian kepada Sistem Maklumat Bersepadu Universiti (SMBU).
 • Menguruskan penyediaan dan penghantaran data MyRA
 • Menguruskan penyediaan maklumat/data universiti
 • Menguruskan Meja Bantuan HRMIS tahap ‘0’.

This is Human Resource Division

Any enquiries for internal ICT related matters please visit ict.upsi.edu.my.

Talian telefon Bahagian Sumber Manusia telah pulih!